Αρχική σελίδα » Ακ. Δράσεις

Ακαδημαϊκές Δράσεις

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού τα τελευταία χρόνια  έχει αναπτύξει ένα πολύπλευρο προπτυχιακό πρόγραμμα και δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία οδήγησαν στην ανάδειξη στέρεου διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού, καθώς και στη σύζευξη της ερευνητικής τεκμηρίωσης με την πρακτική εφαρμογή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Σχολή, ανταποκρινόμενη στη σύγχρονη ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης, διοργανώνει:
α) επιστημονικά συνέδρια, ανά διετία
β) επιμορφωτικές διαλέξεις, ημερίδες και εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών που αφορούν όλα τα πεδία της επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού (βιολογία της άσκησης, προπονητική, παιδαγωγικά, ανθρωπιστικό και κοινωνικό πεδίο, οργάνωση και διοίκηση).

Στόχος των παραπάνω δράσεων είναι η ανάδειξη πρόσφατων ερευνητικών ευρημάτων και η αξιοποίησή τους στον χώρο του σχολείου, στους χώρους άθλησης και προαγωγής της υγείας, καθώς και στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων.        

         

          Συνέδρια                             Διαλέξεις                         Ημερίδες                       Εργαστήρια