Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Ψυχουντάκη Μαρία

Ψυχουντάκη Μαρία

Γνωστικό αντικείμενο
Ψυχολογία-Αθλητική Ψυχολογία (ΦΕΚ:1522/29-9-2020, τ.Γ ́)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

Δευτέρα και Τετάρτη 10:00-12:00
Τα στοιχεία του συνδέσμου είναι:
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m4c41f2dc8b181750a68f08e7b9fd6b38

Meeting number (access code): 121 823 9265

 Meeting password: rhFhfJXB326

Μαθήματα
Προπτυχιακά - Υποχρεωτικά:
- Αθλητική Ψυχολογία

Προπτυχιακά - Κατ' επιλογή:
- Αναπτυξιακή Ψυχολογία
- Άσκηση & Ψυχική Υγεία (συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά:
- Αθλητική Ψυχολογία (συνδιδασκαλία)
- Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία (συνδιδασκαλία)
- Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας (συνδιδασκαλία)
- Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Θέματα Εφαρμοσμένης Αθλητικής Ψυχολογίας:
- Ψυχολογική εκπαίδευση/προετοιμασία και αξιολόγηση αθλητών
- Άσκηση και Ψυχική υγεία
- Νεανικός αθλητισμός

Σπουδές
- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΑΣΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ με ειδίκευση στην ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 4ετούς Μετεκπαίδευσης στις ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ - Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
- ΔΙΔΑΚΤΩΡ Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Γνωστικό αντικείμενο: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Markati, A., Psychountaki, M., Kingston, K., Karteroliotis, K., & Apostolidis, N. (2018). Psychological and Situational Determinants of Burnout in Adolescent Athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology, https://doi.org/10.1080/1612197X.2017.1421680 
  2. Carteroliotis, K., Psychountaki, M., Stavrou, N. A., & Skordilis, E. (2018). Development of models of physical activities, sport events & exercise programs. In Erasmus+/ Sport program: 12 police papers on the connection of mental health with sport & physical exercise to promote active living for mental health: Mental European Network of Sports Project (pp. 41-53). European Commission.
  3. Ntomali, S., Psychountaki, M., Kyprianou, M., & Chairopoulou, C. (2017). The moderation effect of athletic maturity on the association between perceived leadership behavior and athlete satisfaction. International Journal of Psychological Studies, 9(4) doi:10.5539/ijps.v9n4p24
  4. Ntomali, S., Psychountaki, M., Kyprianou, M., & Chairopoulou, C. (2017). Congruence between preferred and perceived coach leadership behavior and athlete satisfaction: The paradigm in synchronized swimming. Global Journal of Human Social Sciences, 17(5), 40-46.
  5. Zervou F., Stavrou, N., Kohen, S., Zounhia, K., & Psychountaki, M. (2017). Motives for exercise participation: The role of individual and psychological characteristics. Cogent Psychology, 4:1345141 http://dx.doi.org/10.1080/23311908.2017.1345141.
  6. Gioldasis, A., Stavrou, N., Sotiropoulos, A., Mitrotasios, M., & Psychountaki, M. (2016). Cohesion and performance in soccer: A causal model. Sport Science Review, 25(1-2), 97-112.
  7. Stavrou, A.M.N., Psychountaki, M., Koehn, S., & Fletcher, D. (2015). Competition Challenge - Athletes’ Skills: The Moderating Effect on Anxiety and Confidence Before and During Competition. Medicine & Science in Sports & Exercise, 47(5S), 31. doi:10.1249/01.mss.0000476480.02775.3b   
  8. Stavrou, A.M.N., Psychountaki, M., Georgiadis, E., Karteroliotis, K., & Zervas, Y. (2015). Flow theory – Goal orientation theory: Positive experience is related to athlete’s goal orientation. Frontiers in Psychology, 6:1499. doi: 10.3389/ fpsyg. 2015.01499
  9. Psychountaki, M., Stavrou, N. A., Vlachopoulos, S.P., Van Raalte, J.L., & Minniti, A.M.  (2014). Using quantitateve psychological assessment to optimize athletes’ and exercise participants’ physical performance. In A. Papaioannou & D. Hackfort (Eds.), Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology: Global Perspectives and Fundamental Concepts (pp. 922-935). London: Routledge.
  10. 10.   Gioldasis, A., Stavrou, N., Sotiropoulos, A., & Psychountaki, M. (2014). Match participations, field position, length of team membership: Their impact on team cohesion. American Journal of Sports Science [Internet]. 2(2): 48-52.