Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Γκιόσος Ιωάννης

Γκιόσος Ιωάννης

Γνωστικό αντικείμενο
Φιλοσοφία του Αθλητισμού (ΦΕΚ 872/20-09-2016)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη 12:00-14:00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή
-Ολυμπιακή παιδεία και Αθλητική Ηθική
-Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας

Μεταπτυχιακά
-Θεωρία της Επιστήμης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Φιλοσοφία και Ιστορία της Φυσικής Αγωγής
-Φιλοσοφία και Ιστορία του Αθλητισμού και των Σπορ
-Ανοικτή Εκπαίδευση

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: Ισοτιμία ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1983
-Μεταπτυχιακός δίπλωμα ειδίκευσης στις Σπουδές στην Εκπαίδευση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2009
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: Παιδαγωγικό Τμήμα – ΕΚΠΑ  1994

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις (Α)

  1. Γκιόσος Ι. & Σκαβάντζος, Κ.. John Locke: Ο Άγγλος φιλόσοφος και οι απόψεις για την εκπαίδευση και την σωματική αγωγή. Αθλητική Ιστορία και Φιλοσοφία  (υπό δημοσίευση)
  2. Γκιόσος, Ι. (2012). Jean Jacques Rousseau: Ο Γάλλος φιλόσοφος και παιδαγωγός και οι ιδέες του για την εκπαίδευση και την σωματική αγωγή. Κινησιολογία. Ανθρωπιστική Κατεύθυνση, 1, 23-31. Διαθέσιμο στο: http://kinisiologia.phed.uoa.gr/fileadmin/kinisiologia.phed.uoa.gr/uploads/TEYCHOS_ANTHROPISTIKIS.pdf
  3. Giossos, I., Sotiropoulos, A., Souglis, A. & Dafopoulou, G. (2011). Reconsidering on the early types of football. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 3(2), 129-134
  4. Giossos, I., Skavatzos, K. & Koutsouba, M. (2010). The ideological and Historical Crisis of Aims of Physical Education in Greece 1932-1957. Studies in Physical Culture and Tourism, 17(4), 335-340.
  5. Γκιόσος Ι., Σκαβάντζος, Κ., Σωτηρόπουλος, Α. & Γρηγοριάδης, Δ. (2010). Ο τρόπος με τον οποίο ορίζουν την έννοια του χαρακτήρα στον αθλητισμό οι φοιτητές ειδικότητας ποδόσφαιρο. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός και Υγεία, 25, 7-16
  6. Giossos, I. (2007). Scoring for the Homeland: The soccer team of the refugees of Volos. Studies in Physical Culture and Tourism, 14(1), 53-67.
  7. Giossos, Ι. (2003). A Proposed model for evaluation of Olympic and sport education programs. Studies in Physical education and Tourism, 10(2), 89-95
  8. Μάστορα, Ι. & Γκιόσος, Ι. (2001). Εννοιολογικός προσδιορισμός, περιεχόμενο και γενικές κατευθύνσεις της Ολυμπιακής Παιδείας. Αθλητική Ιστορία και Φιλοσοφία, 1, 79-91.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις (Β)         

  1. Giossos, Ι., Koutsouba, M. & Mavroidis I. (2016) Development of an Instrument for Measuring Learner–Teacher Transactional Distance, American Journal of Distance Education, 30(2), 98-108, DOI: 10.1080/08923647.2016.1156374 Διαθέσιμο στο: http://dx.doi.org/10.1080/08923647.2016.1156374
  2. Giossos, Ι., Koutsouba, M., Lionarakis, A., Skavantzos, K., (2009) Reconsidering Moore’s transactional distance theory. European Journal of Open, Distance & E-Learning 2. Διαθέσιμο στο: http://www.eurodl.org/materials/contrib/2009/Giossos_Koutsouba_Lionarakis_Skavantzos.htm