Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Τερζής Γεράσιμος

Τερζής Γεράσιμος

Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων (ΦΕΚ:133/11-2-2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

Τετάρτη 08.00-10.00
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m4bad90a2033de9b8b39f26ebdeec8480
Meeting number: 121 322 3224
Password: 973f7cX73xH

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Μυϊκή Ενδυνάμωση (Συνδιδασκαλία)
-Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων (Συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά θέματα Κλασικού Αθλητισμού
-Προχωρημένη Εργοφυσιολογία-Νευρομυϊκή Λειτουργία

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Νευρομυϊκή Λειτουργία και προσαρμογές με την άσκηση
-Μέθοδοι ανάπτυξης της μυϊκής ισχύος
-Άσκηση αποκατάστασης σε ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1993
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Φυσιολογία του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Κοπενγχάγης, Δανία,1998
-Διδακτορικό Δίπλωμα στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 2001

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Terzis G, Georgiadis G, Stratakos G, Vogiatzis I, Kavouras S, Manta P, Mascher H, Blomstrand E. Resistance exercise-induced increase in muscle mass correlates with p70S6 kinase phosphorylation in human subjects. Eur J Appl Physiol. 2008 Jan;102(2):145-52.
  2. Terzis G, Georgiadis G, Vassiliadou E, Manta P. Relationship between shot put performance and triceps brachii fiber type composition and power production. Eur J Appl Physiol. 2003 Sep;90(1-2):10-5. Epub 2003 May 27. PubMed PMID: 12768426.
  3. Terzis G, Krase A, Papadimas G, Papadopoulos C, Kavouras SA, Manta P. Effects of exercise training during infusion on late-onset Pompe disease patients receiving enzyme replacement therapy. Mol Genet Metab. 2012 Dec;107(4):669-73.
  4. Terzis G, Dimopoulos F, Papadimas GK, Papadopoulos C, Spengos K, Fatouros I, Kavouras SA, Manta P. Effect of aerobic and resistance exercise training on late-onset Pompe disease patients receiving enzyme replacement therapy. Mol Genet Metab. 2011 Nov;104(3):279-83.
  5. Botonis PG, Toubekis AG, Terzis GD, Geladas ND, Platanou TI. Performance decrement and skill deterioration during a water polo game are linked with the conditioning level of the athletes. J Strength Cond Res. 2015 Sep 1.
  6. Wright CR, Brown EL, Della Gatta PA, Fatouros IG, Karagounis LG, Terzis G, Mastorakos G, Michailidis Y, Mandalidis D, Spengos K, Chatzinikolaou A, Methenitis S, Draganidis D, Jamurtas AZ, Russell AP. Regulation of Granulocyte Colony-Stimulating Factor and Its Receptor in Skeletal Muscle is Dependent Upon the Type of Inflammatory Stimulus. J Interferon Cytokine Res. 2015 Sep;35(9):710-9.
  7. Zaras ND, Stasinaki AN, Methenitis SK, Krase AA, Karampatsos GP, Georgiadis GV, Spengos KM, Terzis GD. RATE OF FORCE DEVELOPMENT, MUSCLE ARCHITECTURE, AND PERFORMANCE IN YOUNG COMPETITIVE TRACK AND FIELD THROWERS. J Strength Cond Res. 2015 May 30.
  8. Stasinaki AN, Gloumis G, Spengos K, Blazevich AJ, Zaras N, Georgiadis G, Karampatsos G, Terzis G. Muscle Strength, Power, and Morphologic Adaptations After 6 Weeks of Compound vs. Complex Training in Healthy Men. J Strength Cond Res. 2015 Sep;29(9):2559-69.
  9. Patel MS, Natanek SA, Stratakos G, Pascual S, Martínez-Llorens J, Disano L, Terzis G, Hopkinson NS, Gea J, Vogiatzis I, Maltais F, Polkey MI. Vastus lateralis fiber shift is an independent predictor of mortality in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Aug 1;190(3):350-2.
  10. Zaras ND, Stasinaki AN, Krase AA, Methenitis SK, Karampatsos GP, Georgiadis GV, Spengos KM, Terzis GD. Effects of tapering with light vs. heavy loads on track and field throwing performance. J Strength Cond Res. 2014 Dec;28(12):3484-95.