Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ

Μέλη ΕΕΠ

   

Αγρότου Στέλλα

Βαθμίδα: ΕΕΠ
Τηλέφωνο/φαξ: 2107276077
Τομέας: Αθλοπαιδιών
Γραφείο:
E-mail:sagroti[at]phed.uoa[dot]gr
   

Αραχωβίτης Γεώργιος

Βαθμίδα: ΕΕΠ κλάδου Ι
Τηλέφωνο/φαξ:  2107276062 , 2107276139
Τομέας: Υγρού  Στίβου
Γραφείο:
E-mail: garacho[at]phed.uoa[dot]gr
             
   

Αρμένης Ηλίας

Βαθμίδα: ΕΕΠ
Τηλέφωνο/φαξ:  2107276163
Τομέας: Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης
Γραφείο:
E-mail: earmenis[at]phed.uoa[dot]gr

   

Ασωνίτου Αικατερίνη

Βαθμίδα: Μέλος ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο/φαξ: 2107276021 /2107276032
Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών
Γραφείο:
E-mail: kasonitou[at]phed.uoa[dot]gr

             
   

Γιαννάκη Σωτηρία

Βαθμίδα: ΕΕΠ
Τηλέφωνο: +30 210 727 6193
Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών
Γραφείο: Εθνικής Αντιστάσεως 54
E-mail: sgiannaki[at]phed.uoa[dot]gr

     

Γιωτοπούλου-Ζαφειράκου Άννα

Βαθμίδα: Μέλος Ε.Ε.Π.
Τηλέφωνο/φαξ: 210 9768168
Τομέας: Θεωρητικών Σπουδών
Γραφείο:
E-mail: agiotop[at]phed.uoa[dot]gr

             
 

Δόντη Αναστασία 

Βαθμίδα: Ε.Ε.Π.
Τηλέφωνο/φαξ: 210-7276044
Τομέας: Γυμναστικής & Χορού
Γραφείο:
E-mail:adonti[at]phed.uoa[dot]gr
     

Δούκα Αγγελική

Βαθμίδα: Μέλος Ε.Ε.Π.
Τηλέφωνο/φαξ: 2107276130
Τομέας: Υγρού Στίβου
Γραφείο:
E-mail: geldouka[at]phed.uoa[dot]gr

             
   

Ειρηναίου Μαρία

Βαθμίδα:
Τηλέφωνο:
Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών
Γραφείο:
E-mail:mirineou[at]phed.uoa[dot]gr

   

Κιάφφας Ζαχαρίας

Βαθμίδα: ΕΕΔΙΠ, κλάδου Ι 
Τηλέφωνο: 210 727 6180 & 210 727 6132
Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών
Γραφείο: (Αίθουσα Πληροφορικής)
E-mail: zkiaffas[at]phed.uoa[dot]gr

             
 

Κατσίκας Χρήστος 

Βαθμίδα: Ε.Ε.Π.
Τηλέφωνο/φαξ: 210-7276053
Τομέας:
Γραφείο:
E-mail:ckatsikas[at]phed.uoa[dot]gr
 

 

Κόσσυβα Ειρήνη

Βαθμίδα: Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο/φαξ: 210-7276056, 210-7276058
Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών
Γραφείο:
E-mail:ikossiva[at]phed.uoa[dot]gr
             
 

Μάλλιου Βασιλική

Βαθμίδα: Ε.Ε.Π.
Τηλέφωνο/φαξ: 210-7276037
Τομέας: Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης
Γραφείο:
E-mail:bmalliou[at]phed.uoa[dot]gr

   

Μανασής Βασίλειος

Βαθμίδα: ΕΕΠ
Τηλέφωνο: 210-7276179
Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών
Γραφείο:
E-mail: vmanasis[at]phed.uoa[dot]gr

             
 

Μελετάκος Παναγιώτης

Βαθμίδα: ΕΕΠ
Τηλέφωνο: 2107276080
Τομέας: Αθλοπαιδιών
Γραφείο:
E-mail: meletak[at]phed.uoa[dot]gr

   

 Μπεκρής Ευάγγελος

Βαθμίδα: ΕΕΠ
Τηλέφωνο: 2107276168
Τομέας: Αθλοπαιδιών
Γραφείο:
E-mail: vagbekris[at]phed.uoa[dot]gr

             
   

Νικολαϊδου Μαρία-Ελισσάβετ

Βαθμίδα: ΕΕΠ,Κλάδος Ι, κατ. ΠΕ, Βαθμίδας Δ
Τηλέφωνο: +30 210 727 6182  
Τομέας: Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης
Γραφείο:
E-mail: mnikola[at]phed.uoa[dot]gr
   

Νικολόπουλος Αλέξανδρος

Βαθμίδα: ΕΕΠ
Τηλέφωνο/φαξ: 2107276063
Τομέας: Υγρού Στίβου
Γραφείο:
E-mail:alexnik[at]phed.uoa[dot]gr
             

 
 

Σουγλής Αθανάσιος

Βαθμίδα:
Τηλέφωνο/φαξ: 2107276168
Τομέας: Αθλοπαιδιών
Γραφείο:
E-mail: asouglis[at]phed.uoa[dot]gr

   

Χαρίτου Σοφία

Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: +30 210 727 6025
Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών
Γραφείο:
E-mail: sofhar[at]phed.uoa[dot]gr