Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Μέλη ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΤΕΠ

 

Γάτου Γεωργία

Βαθμίδα: ΕΤΕΠ, ΠΕ
Τηλέφωνο/φαξ:  210 727 6035
Γραφείο: Κτήριο Γραμματείας
E-mail: ggatou@uoa.gr
   

Γιακουμάκη Ειρήνη

Βαθμίδα: ΕΤΕΠ,
Τηλέφωνο/φαξ:  210 727 6148
Γομέας: Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης
Γραφείο: ιατρείο Σχολής
E-mail: rgiakoumaki@uoa.gr