Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Προσωπικό Γραμματείας

Προϊστάμενος Γραμματείας της Σχολής και Γραμματέας Κοσμητείας-Τμήματος

Δασκαλάκη Στυλιανή   210 727 6030   sdaskalaki[at]phed.uoa[dot]gr

Διοικητικά θέματα

Δασκαλάκη Στυλιανή    210 727 6030   sdaskalaki[at]phed.uoa[dot]gr

Μάρκου Κωνσταντίνα    210 727 6149 dinamarkou@phed.uoa.gr

Φοιτητικά θέματα

Ζώτος Αθανάσιος          210 727 6036 tzwtos[at]phed.uoa[dot]gr

Παρασκευή Παπακωνσταντίνου   210 727 6076 ppapakon@uoa.gr

Γεώργιος Οικονομόπουλος 210 727 6027

Γραμματέας ΠΜΣ "Βιολογία της Άσκησης " και "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός"

Ξένια Κολωνιάρη        2107276039       xkoloniari[at]uoa[dot]gr

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus

Παρασκευή Παπακωνσταντίνου   210 727 6076 ppapakon[at]uoa[dot]gr

Οικονομικά θέματα

Μάρκου Κωνσταντίνα   210 727 6149

Εργαστήρια Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας

Κλεισούρας Αιμίλιος   210 727 6038  eklisou[at]phed.uoa[dot]gr