Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Σύλλογος Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού

Σύλλογος Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού

Ο Σύλλογος Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του ΤΕΦΑΑ Αθηνών ιδρύθηκε το 1995 και έχει ως κύριο σκοπό του τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και εν γένει συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Συλλόγου μπορείτε να βρείτε στο κατασταστικό του.

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:

  • Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Πρόεδρος
  • Ιωάννης Μπάγιος, Γενικός Γραμματέας
  • Πέτρος Μποτώνης, Ταμίας
  • Κωνσταντίνος Μπουντόλος, Μέλος
  • Παναγιώτης Μελετάκος, Μέλος

 

Απόφαση έκτακτης ΓΣ ΣΔΕΕΠ (12-07-22) αναφορικά με το ΝΣΧ για τα ΑΕΙ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΔΕΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Η ΠΟΣΔΕΠ ψήφισε το ψήφισμα της ΓΣ του ΣΔΕΕΠ για ΝΣΧ που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα
Το ψήφισμα της ΓΣ του ΣΔΕΕΠ για το ΝΣΧ που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Σ.Ε.Φ.Α.Α ψηφίστηκε από το 91% των συνέδρων του 15ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ και έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
https://posdep.gr/index.php?option=com_docman&view=docman&Itemid=507

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Ο Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και οι φοιτητές της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ οργάνωσαν μια σειρά από δράσεις κατά του προωθούμενου σχεδίου Νόμου του Υφ. Αθλητισμού, το οποίο αποτελεί "ταφόπλακα" στα επαγγελματικά δικαιώματα των επιστημόνων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.