Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Τεχνικό-Βοηθητικό Προσωπικό

Τεχνικό-βοηθητικό προσωπικό

 
  • Κασιώλας Στέφανος, Επιστάτης
  • Κατσαρομήτσος Γεράσιμος, Φύλακας
  • Δόρυζας Αντώνης