Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Θεοδώρου Απόστολος

Θεοδώρου Απόστολος

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητικά άλματα (ΦΕΚ: 1899/17-10-2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη: 14:00 – 15:00
Τετάρτη: 12:00 – 13:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
- ΚΑ 251 Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-          ΚΑ 472ΑΛ Μεθοδολογία Διδασκαλίας Αθλητικών Αλμάτων
-          ΚΑ 473ΑΛ Ειδικά θέματα Αθλητικών Αλμάτων
-          ΚΑ 480ΑΛ Προπονητική εξάσκηση Αθλητικών Αλμάτων
-          KA-491ΚΛ Αξιολόγηση απόδοσης στον Κλασικό Αθλητισμό

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Εμβιομηχανική αθλητικών αλμάτων και δρόμων (και για ειδικούς πληθυσμούς)
-Κινητικός έλεγχος, συμπεριφορά και μάθηση στα αθλητικά άλματα και δρόμους (και για ειδικούς πληθυσμούς)
-Προπονητική αθλητικών αλμάτων και δρόμων (και για ειδικούς πληθυσμούς)

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1993
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Προπονητική των αθλημάτων: Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, Ηνωμένο Βασίλειο, 1994.
-Διδακτορικό Δίπλωμα στην Εργοφυσιολογία: Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λήντς, Ηνωμένο Βασίλειο, 2001.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Dallas, G., & Theodorou, A. (2018). The influence of a hurdle target point on the kinematics of the handspring vault approach run during training. Sports Biomechanics, DOI: 10.1080/14763141.2018.1497196
  2. Theodorou, S. A., Panoutsakopoulos V., Exell A. T., Argeitaki P., Paradisis P. G., & Smirniotou A. (2017). Step characteristic interaction and asymmetry during the approach phase in long jump. Journal of sports sciences, 35(4):346-354, DOI: 10.1080/02640414.2016.1164884
  3. Theodorou A.S., Paradisis G., Smpokos E., Chatzinikolaou A., Fatouros I., King R.F.G.J., Cooke, C.B (2017). The effect of combined supplementation of carbohydrates and creatine on anaerobic performance. Biology of Sport, 35(4), 169-175 DOI: 10.5114/biolsport.2017.65336
  4. Panteli, F.N., Smirniotou, A., and Theodorou, A. (2015). Performance environment and nested task constraints influence long jump approach run: a preliminary study. Journal of sports sciences, DOI: 10.1080/02640414.2015.1092567
  5. Panteli, F.N., Theodorou, A., Pilianidis, and T., Smirniotou, A. (2014). Locomotor control in the long jump approach run in young novice athletes. Journal of sports sciences, 32(2), 149-156 DOI: 10.1080/02640414.2013.810344
  6. Paradisis, G.P., Pappas, P., Theodorou, A.,Zacharogiannis, E., Skordilis, E., and Smirniotou, A. (2014). Effects of Static and Dynamic Stretching on Sprint and Jump Performance in Boys and Girls. The Journal of Strength and Conditioning Research 28 (1): 154-160; DOI:10.1519/JSC.0b013e318295d2fb
  7. Theodorou, A., Skordilis E., Plainis S., Panoutsakopoulos V., and Panteli F.N. (2013). Influence of visual impairment level on the regulatory mechanism used during the approach phase of a long jump. Perceptual and Motor Skills, 117 (1), 31-45. doi: 10.2466/30.24.PMS.117x11z6
  8. Theodorou, A., Paradisis G., Panoutsakopoulos V., Smpokos E., Skordilis E., and Cooke C. (2013). Performance indices selection for assessing anaerobic power during a 30 second vertical jump test. The Journal of sports medicine and physical fitness, 53(6):596-603
  9. Theodorou A., and Skordilis E. (2012). Evaluating the approach run of class F11 visually impaired athletes in triple and long jumps. Perceptual and Motor Skills, 114 (2), 595-609. doi: 10.2466/05.15.27.PMS.114.2.595-609
  10. Theodorou A., Havenetidis K., Zanker C., O’hara J., king R.f.g.j., Hood C., Paradisis G., and Cooke C. B. Effects of acute creatine loading with or without carbohydrate on repeated bouts of maximal swimming in high-performance swimmers. Journal of Strength and Conditioning Research, 2005, 19 (2), 265–269.