Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Αγγελονίδης Ιωάννης

Αγγελονίδης Ιωάννης

Γνωστικό αντικείμενο
Προπονησιολογία της Πετοσφαίρισης  (ΦΕΚ)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 14:00-15:00
Πέμπτη 13:00-14:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης
 
Μεταπτυχιακά:
-Καθοδηγούμενη μελέτη

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Συνοχή και ηγεσία ομάδων Πετοσφαίρισης
-Ανάλυση αγώνων ομάδων Πετοσφαίρισης
-Προπονητική ομάδων Πετοσφαίρισης

 Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής ΕΑΣΑ, 1975
-Ισοτιμία ΤΕΦΑΑ, 1985
-Διδακτορικό δίπλωμα στη φυσική Αγωγή ΤΕΦΑΑ, 1995

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Kountouris, P., Αngelonidis, Y., Drikos, S. (2015). Are men and Women Volleyball games completely different? Evidence based on the skill effectiveness in four consecutive Olympic tournaments. Comprehensive Psychology, 4(9).

Laios, Y., Kountouris, P., Aggelonidis, Y., & Katsikadelli, A. (2005). Comparative study of the effectiveness of the Greek national men’s volleyball team with the internationally top ranking teams. International Journal of Volleyball Research, 7(1), 4-9.

Ntoumanis, N., & Agelonidis, Y. (2004). A psychometric evaluation of the Group Environment Questionnaire in a sample of elite and regional level Greek volleyball players. European Physical Education Review, 10(3), 261-278.

Agelonidis, Y. (2004). The jump serve in volleyball: From oblivion to dominance. Journal of   Movement Studies, 47, 205-213.

Agelonidis, Y. (2004). Fluctuation of different aspects of group cohesion across a competitive season in volleyball teams. Journal of Human Movement Studies, 46, 459-471.

Angelonidis, Y. Beach volley traits and trends in tree consecutive Olympic competitions. Journal of Human Sport & Science.