Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Αργειτάκη Πολυξένη

Αργειτάκη Πολυξένη

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητικοί Δρόμοι.  (ΦΕΚ:435/13-5-2015τόμος Γ)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Πέμπτη και Παρασκευή 12-1μ.μ.

Μαθήματα

Υποχρεωτικά:
- Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Δρόμων (Συνδιδασκαλία)
-Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης (Συνδιδασκαλία)

Κατ΄επιλογή υποχρεωτικά:
-Ειδικά Θέματα Μαχητικών και Δυναμικών Αθλημάτων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Κλασικός αθλητισμός στη νηπιακή και παιδική ηλικία
-Επιστημονική ανάλυση των παραγόντων που συντελούν στη βελτίωση της απόδοσης των αγωνισμάτων Κλασικού Αθλητισμού
-Μακροχρόνιες μελέτες της κατάστασης της υγείας αθλητών μεγάλων αποστάσεων και συσχέτιση με άλλες κατηγορίες αθλουμένων

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής ΕΑΣΑ ΑΘΗΝΑΣ 1979  (Ισοτιμία ΤΕΦΑΑ )
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ, 2002

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1.  Zafeiropoulos Konstantinos, Athanasia Smirniotou,  Polyxeni Argeitaki , Paradisis Georgios, Zacharogiannis Elias, Tsolakis Charilaos (2014).‘Acute effects of loading using a weighted vest on running performance’. Biology of Exercise Vol 10.1 2014 p. 53-65
  2. Pilianidis Th., Mantzouranis N., Smirniotou A., Proios M., Berberidou F., Argeitaki P. (2013).‘The world records in jumping events: progress evaluation and the effect of biorhythms in their prediction.’  PhysicalTrainingMar 2013, 1-10.
  3. G. Paradisis, E. Zacharogiannis, P. Argeitaki, A. Smirniotou (2013). ‘Validity of 20mmst for Predicting VO2 Max’. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2013, Vol 45 (5) p. 574
  4. Klimentini Martinopoulou, Polyxeni Argeitaki, Georgios Paradisis, Christos Katsikas, Athanasia Smirniotou (2011).‘The effects of resisted training using parachute on sprint performance’. Biology of Exercise Vol 1.7 2011 p. 7-23
  5. Ioannis Kesoglou, Georgios Tsigganos, Polyxeni Argeitaki, Athanasia. Smirniotou (2009). ‘The impact of high velocity/low load resistant training on variables that relate to soccer performance’  Biology of Exercise Vol 5.2 2009 p. 29-40.
  6. Christos Katsikas, Polyxeni Argeitaki, Athanasia. Smirniotou (2009). ‘Performance strategies of Greek track and field athletes: Gender and level differences’. Biology of Exercise Vol 5.1 2009 p. 29-38
  7. Argeitaki P, Katsikas C., Chondros K., Diafas V., Dessypris A. (2009). ‘Comparison of enzymes changes in long-distance track athletes, football players, cyclists and sprinters’  Sports and Science 1/2009 p. 120
  8. A. Smirniotou, C. Katsikas, G. Paradisis, P. Argeitaki, E. Zacharogiannis, S. Tziortzis (2008). ‘Strength - power parameters as predictors of sprinting performance’. J. SportsMedicinePhys. Fitn. 2008 Vol 48 N.04 p. 447

 

Πλήρες βιογραφικό