Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Αυθίνος Ιωάννης

Αυθίνος Ιωάννης

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητική Διοίκηση (ΦΕΚ: 1357 10/10/14)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τετάρτη 10:00-12:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Οργάνωση και διοίκηση στον αθλητισμό

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Διοικητική επιστήμη - Γενικές αρχές (συνδιδασκαλία)
-Αθλητικό μάρκετιν (συνδιδασκαλία)
-Οργάνωση και Διοίκηση Εγκαταστάσεων (συνδιδασκαλία)
-Πρακτική εξάσκηση (συνδιδασκαλία)
-Οργάνωση αθλητικών αγώνων (συνδιδασκαλία)
-Οργάνωση και διοίκηση εγκαταστάσεων (συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά:
-Οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού
-Ειδικά θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού
-Καθοδηγούμενη μελέτη οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού
-Σεμινάριο οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού
-Διδακτορικό σεμινάριο ειδίκευσης
-Διδακτορικά ειδικά θέματα ειδίκευσης
-Διδακτορική καθοδηγούμενη έρευνα ειδίκευσης

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Εφαρμογές προσομοίωσης στην αθλητική διοίκηση
-Διαχείριση εγκαταστάσεων αθλητισμού και αναψυχής
-Αθλητικό μάρκετινγκ – ικανοποίηση πελατών

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΕΑΣΑ-Ισοτιμία με ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, 1981.
-Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Αθλητική Διοίκηση, Πανεπιστήμιο του Γουέστερν Μίσιγκαν, Η.Π.Α. 1986
-Certificate στο Αθλητικό Μάρκετινγκ, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, 1991   
-Διδακτορικό δίπλωμα στη Διαχείριση Υπηρεσιών και Εγκαταστάσεων Αναψυχής: Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, 1993

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Kiaffas, Z. G., & Afthinos, Y. D. (2015). Simulation processes as a learning tool in Sport Management. A pilot
  2. survey. Journal of Sport and Recreation Management, 12 (1), pp. 23 –34
  3. Nassis P., Theodorakis N., Afthinos I., Kolympalis C. (Spring 2014). The effect of fans' attitudes on sponsorship outcomes. Journal of Applied Sport Management. Vol.6, No. 1, 48-68.
  4. Karastathis D., Afthinos Υ., Gargalianos D. and Theodorakis N. (2014). The EFQM Excellence Model: An Exploratory Attempt for Assessing the Hellenic National Sport Federations. International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism. www.ijsmart.eu (14).
  5. Κιάφφας Ζ., Αυθίνος I. (2013). Προσομοιώσεις για τη λήψη ορθών οργανωτικών αποφάσεων στη διοίκηση παραγωγής έργων αθλητικών διοργανώσεων. Διοίκηση αθλητισμού και αναψυχή,10(1), 1-14. (http://connection.ebscohost.com/c/articles/90645860/simulations-correct-organizational-decision-making-processes-sport-events-project-production-management)
  6. Nassis, P., Theodorakis, N., Alexandris, K., Tselou. A, & Afthinos, Y. (2012). Testing the role of team identification on the relationship between sport involvement and sponsorship outcomes in the context of professional soccer. International Journal of Sport Management, 13(4), 1-17.
  7. Afthinos, Y., Nassis, P., & Theodorakis, N. (2010). An Evaluation Communication Effectiveness of Water Polo: A content analytic study in Greece. International Journal of Sport Management and Marketing, 7(1/2), 76-90.
  8. Afthinos, Y., Theodorakis, N., & Nassis, P. (2005). Customers’ expectations of Service in Greek Fitness Centers: Gender, Age, Type of Sport Center, and Motivation Differences. Managing Service Quality. 15 (3), 245-258.