Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Βαγενάς Γεώργιος

Βαγενάς Γεώργιος

Γνωστικό αντικείμενο
Στατιστική Φ.Α.& Αθλητισμού (ΦΕΚ: 74/5-4-2005)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη 7:00-8.00μ.μ. (μεταπτυχιακοί φοιτητές)
Τετάρτη 12:00μ.-14:00μ.μ.
Πέμπτη 12:00μ.-14:00μ.μ.

Μαθήματα

Υποχρεωτικά:
-Αθλητική Στατιστική

Μεταπτυχιακά:
-Στατιστική Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Ι
-Στατιστική Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΙΙ
-Στατιστικός Σχεδιασμός & Πολυμεταβλητή Ανάλυση