Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Βεληγκέκας Παναγιώτης

Βεληγκέκας Παναγιώτης

Γνωστικό αντικείμενο
Κλασικός Αθλητισμός- Αθλητικά Άλματα (962/28-8-2013)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη και Τετάρτη 10.00-11.00

 Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων(Συνδιδασκαλία)
-Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης (Συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Τεχνική Ανάλυση Αθλητικών Αλμάτων
-Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Προπόνηση για τη βελτίωση της δύναμης, ταχύτητας, ισχύος
-Αθλητική ψυχολογία

 Σπουδές
-Πτυχίο ΕΑΣΑ, 1976
-Ισοτιμία Πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, 1988
-Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ, 1999

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Bogdanis, G. C., Tsoukos, A., Veligekas, P., Tsolakis, C., & Terzis, G. (2014). Effects of muscle action type with equal impulse of conditioning activity on postactivation potentiation. Journal of Strength and Conditioning Research / National Strength & Conditioning Association, 28(9), 2521–8.
  2. Bogdanis, G. C., Veligekas, P., Selima, E., Christofi, E., & Pafili, Z. (2013). Elite high jumpers exhibit inadequate nutrient intakes. Journal of Physical Education and Sport, 13(3), 330–337.
  3. Veligekas, P., & Bogdanis, G. C. (2013). Bilateral deficit in vertical jumping in pre-pubertal boys and girls. Journal of Physical Education and Sport, 13(1), 120–126.
  4. Veligekas P., Tsoukos A., Bogdanis G.C. (2013). Determinants of standing long jump performance in 9-12 year old children. Serbian Journal of Sports Sciences, 6(4): 147-155
  5. Mylonas, K., Veligekas, P., Gari, A., & Kontaxopoulou, D. (2012). Development and psychometric properties of the scale for self-consciousness assessment. Psychological Reports, 111(1), 233–52.
  6. Veligekas, P., Mylonas, K., & Zervas, Y. (2007). Goal orientation and beliefs about the causes of success among Greek track and field athletes. Perceptual and Motor Skills, 105(3 Pt 1), 927–38.
  7. Veligekas, P., & Theodorou, A. S. (2006). Assessing energy expenditure and exercise intensity in horizontal jumps by heart rate monitoring. Journal of Human Movement Studies, 51(1), 21–45.