Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Βενετσάνου Φωτεινή

Βενετσάνου Φωτεινή

Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική & Προπονητική Βασικής Γυμναστικής (ΦΕΚ: 308/17-03-2020)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Πέμπτη 10:00-12:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής (Συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή:
-Διδακτική της Δημιουργικής Κίνησης
-Φυσική Δραστηριότητα και Ανάπτυξη στην Προσχολική ηλικία

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά Θέματα Γυμναστικής & Χορού (συνδιδασκαλία)


Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Κινητικός γραμματισμός
-Κινητική αξιολόγηση
-Φυσική δραστηριότητα και υγεία στις αναπτυξιακές ηλικίες


 Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1989
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία: Συνεργαζόμενα ΤΕΦΑΑ-  ΔΠΘ, ΑΠΘ, ΠΘ, 2003
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: ΤΕΦΑΑ- ΔΠΘ, 2007

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Venetsanou, F., Emmanouilidou, K., Kouli, O., Bebetsos, E., Comoutos, N., & Kambas, A. (2020). Physical Activity and Sedentary Behaviors of Young Children: Trends from 2009 to 2018. International journal of environmental research and public health, 17(5). 1645.
  2. Kaioglou, V. & Venetsanou, F. (2020). How can we assess physical literacy in Gymnastics? A critical review of physical literacy assessment tools. Science of Gymnastics, 12(1), 27 – 47.
  3. Kaioglou, V., Dania, A., & Venetsanou, F. (2020). How physically literate are children today? A baseline assessment of Greek children 8-12 years of age. Journal of Sports Sciences, 38(7), 741-750.
  4. Dania, A., Kaioglou, V., & Venetsanou, F. (2020). Validation of the Canadian Assessment of Physical Literacy for Greek children: Understanding assessment in response to culture and pedagogy. European Physical Education Review.
  5. Venetsanou, F., Kambas, A., Gourgoulis, V., & Yannakoulia, M. (2019). Physical activity in pre-school children: Trends over time and associations with body mass index and screen time. Annals of human biology, 46(5), 393-399.
  6. D’ Hondt, E., Venetsanou, F., Kambas, A., Lenoir, M. (2019). Motor Competence Levels in Young Children: A Cross-Cultural Comparison between Belgium and Greece. Journal of motor learning and development, 7(3), 289-306.
  7. Aivazidis, D., Venetsanou, F., Aggelousis, N., Gourgoulis, V., & Kambas, A. (2019). Enhancing Motor Competence and Physical Activity in Kindergarten. Journal of Physical Activity and Health, 16(3), 184-190
  8. Voukia, Ch., Voutsina, I., Venetsanou, F., & Kambas, A. (2018). Child and parental physical activity: Is there an association with young children activity? Central European Journal of Public Health, 26(2), 144-148
  9. Venetsanou, F., Kossyva, E., Valentini, N., Afthentopoulou, A.E, & Barnett, L. (2018). Validity and reliability of the Pictorial Scale of Perceived Movement Skill Competence for young Greek children. Journal of Motor Learning and Development, 6, S239–S251.
  10. Venetsanou, F., & Kambas, A. (2017). Can motor proficiency in preschool age affect physical activity in adolescence? Pediatric Exercise Science, 29(2), 254-259.