Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Βενετσάνου Φωτεινή

Βενετσάνου Φωτεινή

Γνωστικό αντικείμενο
Γυμναστική (ΦΕΚ: 981/02-10-2015)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τετάρτη 15:00-16:00
Πέμπτη 10:00-11:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής (Συνδιδασκαλίας)

Κατ' επιλογή:
-Διδακτική της Δημιουργικής Κίνησης
-Φυσική Δραστηριότητα και Ανάπτυξη στην Προσχολική ηλικία

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά Θέματα Γυμναστικής & Χορού (συνδιδασκαλία)


Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Κινητικός γραμματισμός
-Κινητική αξιολόγηση
-Φυσική δραστηριότητα και υγεία στις αναπτυξιακές ηλικίες


 Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1989
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία: Συνεργαζόμενα ΤΕΦΑΑ-  ΔΠΘ, ΑΠΘ, ΠΘ, 2003
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: ΤΕΦΑΑ- ΔΠΘ, 2007

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Voukia, Ch., Voutsina, I., Venetsanou, F., & Kambas, A. (2018). Child and parental physical activity: Is there an association with young children activity? Central European Journal of Public Health, 26(2), 144-148.
  2. Venetsanou, F., Kossyva, E., Valentini, N., Afthentopoulou, A.E, & Barnett, L. (2018). Validity and reliability of the Pictorial Scale of Perceived Movement Skill Competence for young Greek children. Journal of Motor Learning and Development
  3. Afthentopoulou, A.E., Venetsanou, F., Zounhia, A., & Petrogiannis, K. (2018). Physical activity, motor competence, and perceived physical competence: what is their relationship in children aged 6-9 years? Human Movement, 19(1), 51-56.
  4. Clark, C., Moran, J., Drury, B., Venetsanou, F., & Fernandes, J. (2018). Actual vs. Perceived Motor Competence in Children (8–10 Years): An Issue of Non-Veridicality. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 3(20), doi:10.3390/jfmk3020020.               
  5. Venetsanou, F., & Kambas, A. (2017). Can motor proficiency in preschool age affect physical activity in adolescence? Pediatric Exercise Science, 29(2), 254-259.
  6. Venetsanou, F., & Kambas, A. (2017). Physical activity promotion in Greek preschools: The gap between theory and practice. Early Childhood Education Journal, 45(3), 437–444.
  7. Karachle N., Dania, A., & Venetsanou, F., (2017). Effects of a recreational gymnastics program on the motor proficiency of young children. Science of Gymnastics Journal, 9(1), 17-25.
  8. Afthentopoulou, A. E, Kaioglou, V., & Venetsanou, F. (2017). Overweight and obesity prevalence in young children living in Athens. Public Health Open Journal, 2(1), 26-32. doi: 10.17140/PHOJ-2-117
  9. Marouli, A., Papavasileiou, G.-E., Dania, A., & Venetsanou, F. (2016). Effect of a psychomotor program on the motor proficiency and self-perceptions of preschool children.  Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1365-1371. 
  10. Gratsiouni, D., Koutsouba, M., Venetsanou, F., & Tyrovola, V. (2016). Learning and digital environment of dance–the case of Greek traditional dance in YouTube. European Journal of Open, Distance and E-learning, 19(2), 98-113.