Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Βενετσάνου Φωτεινή

Βενετσάνου Φωτεινή

Γνωστικό αντικείμενο
Γυμναστική (ΦΕΚ: 981/02-10-2015)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 11:00-12:00
Πέμπτη 10:00-11:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής (Συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή:
-Διδακτική της Δημιουργικής Κίνησης

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά Θέματα Γυμναστικής & Χορού (συνδιδασκαλία)


Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Αναπτυξιακά προγράμματα για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
-Κινητική αξιολόγηση
-Φυσική δραστηριότητα και υγεία στις αναπτυξιακές ηλικίες


 Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1989
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία: Συνεργαζόμενα ΤΕΦΑΑ-     ΔΠΘ, ΑΠΘ, ΠΘ, 2003
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: ΤΕΦΑΑ- ΔΠΘ, 2007

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Venetsanou, F., & Kambas, A. (2017). Can motor proficiency in preschool age affect physical activity in adolescence? Pediatric Exercise Science, 29(2), 254-259.
  2. Karachle N., Dania, A., & Venetsanou, F., (2017). Effects of a recreational gymnastics program on the motor proficiency of young children. Science of Gymnastics Journal, 9(1), 17-25.
  3. Venetsanou, F., & Kambas, A. (2017). Physical activity promotion in Greek preschools: The gap between theory and practice. Early Childhood Education Journal, 45(3), 437–444.
  4. Venetsanou, F. & Kambas, A. (2016). Motor proficiency in young children: a closer look at potential gender differences. Sage Open, DOI: 10.1177/2158244015626226.
  5. Venetsanou, F., Kambas, A., & Giannakidou, D. (2015). Organised physical activity and health in preschool age: a review. Central European Journal of Public Health, 23(3), 200-207.
  6. Kambas, A. & Venetsanou, F. (2014). The Democritos Movement Screening Tool for preschool children (DEMOST-PRE©): development and factorial validity. Research in Developmental Disabilities, 35(7), 1528–1533.
  7. Venetsanou, F., Kambas, A., Ellinoudis, T., Fatouros, I., Giannakidou, D., & Kourtessis, T. (2011). Can the Movement Assessment Battery for Children - Test be the “gold standard” for the motor assessment of children with Developmental Coordination Disorder? Research in Developmental Disabilities, 32(1), 1-10.
  8. Venetsanou, F. & Kambas, A. (2010). Environmental factors affecting preschoolers’ motor development. Early Childhood Education Journal, 37(4), 319-327.
  9. Venetsanou, F., Kambas, A., Aggeloussis, N.,  Fatouros, I., & Taxildaris, K. (2009). Motor assessment of preschool aged children: a preliminary investigation of the validity of the Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency- Short Form. Human Movement Science, 28(4),543-550.
  10. Venetsanou F., Kambas A., Aggeloussis N., Serbezis V., & Taxildaris K. (2007): Use of the Bruininks-Osetetsky Test of Motor Proficiency for identifying children with motor impairment. Developmental Medicine & Child Neurology, 49(11),846-848.