Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Βενετσάνου Φωτεινή

Βενετσάνου Φωτεινή

Γνωστικό αντικείμενο
Γυμναστική (ΦΕΚ: 981/02-10-2015)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 13:00 - 14:00
Πέμπτη 10:00-11:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής (Συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή:
-Διδακτική της Δημιουργικής Κίνησης

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά Θέματα Γυμναστικής & Χορού (συνδιδασκαλία)
-Καθοδηγούμενη Μελέτη


Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Αναπτυξιακά προγράμματα για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
-Κινητική αξιολόγηση
-Φυσική δραστηριότητα και υγεία στις αναπτυξιακές ηλικίες


 Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1989
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία: Συνεργαζόμενα ΤΕΦΑΑ-     ΔΠΘ, ΑΠΘ, ΠΘ, 2003
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: ΤΕΦΑΑ- ΔΠΘ, 2007

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Kambas, A. & Venetsanou, F. (2016). Construct and concurrent validity of the Democritos Movement Screening Tool for Preschool Children (DEMOST-PRE©). Pediatric Physical Therapy, 28(1), 94-99.
  2. Venetsanou, F., Kambas, A., & Giannakidou, D. (2015). Organised physical activity and health in preschool age: a review. Central European Journal of Public Health, 23(3), 200-207.
  3. Venetsanou, F., Kambas, A., Giannakidou, D.M, Avloniti, A., Draganidis , D., Chatzinikolaou, A., Fatouros, I., & Michalopoulou, M. (2015). The validity of two Omron pedometers in preschool children under different conditions. Sylwan, 159(3), 60-89.
  4. Kambas, A., Venetsanou, F., Avloniti, A., Giannakidou, D., Gourgoulis, V., Draganidis, D., Chatzinikolaou, A., Fatouros, I., & Michalopoulou M. (2015). Pedometer determined physical activity and obesity prevalence of Greek children aged 4-6 years. Annals of Human Biology. 42(3), 231-236.
  5. Kambas, A. & Venetsanou, F. (2014). The Democritos Movement Screening Tool for preschool children (DEMOST-PRE©): development and factorial validity. Research in Developmental Disabilities, 35(7), 1528–1533.
  6. Kambas, A., Venetsanou, F., Giannakidou, D., Fatouros, I.G., Avloniti, A., Chatzinikolaou, A., Draganidis, D., Zimmer, R. (2012). The Motor-Proficiency-Test for children between 4 and 6 years of age (MOT 4–6): An investigation of its suitability in Greece, Research in Developmental Disabilities, 33, 1626-1632.
  7. Venetsanou, F., Kambas, A., Ellinoudis, T., Fatouros, I., Giannakidou, D., & Kourtessis, T. (2011). Can the Movement Assessment Battery for Children - Test be the “gold standard” for the motor assessment of children with Developmental Coordination Disorder? Research in Developmental Disabilities, 32(1), 1-10.
  8. Venetsanou, F. & Kambas, A. (2010). Environmental factors affecting preschoolers’ motor development. Early Childhood Education Journal, 37(4), 319-327.
  9. Venetsanou, F., Kambas, A., Aggeloussis, N.,  Fatouros, I., & Taxildaris, K. (2009). Motor assessment of preschool aged children: a preliminary investigation of the validity of the Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency- Short Form. Human Movement Science, 28(4),543-550.
  10. Venetsanou F., Kambas A., Aggeloussis N., Serbezis V., & Taxildaris K. (2007): Use of the Bruininks-Osetetsky Test of Motor Proficiency for identifying children with motor impairment. Developmental Medicine & Child Neurology, 49(11),846-848.

 

Πλήρες βιογραφικό