Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Δανιά Ασπασία

Δανιά Ασπασία

Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική Φυσικής Αγωγής (ΦΕΚ: 783/13-7-2018)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
 Πέμπτη 10.00-12.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Αθλητική Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Εργαστήρια και επίβλεψη πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριων)
-Διδακτική Φυσικής Αγωγής και Πρακτική Άσκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Εργαστήρια και επίβλεψη πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριων)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής
-Μέθοδοι και Μοντέλα διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
-Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό

Σπουδές
-Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1995
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 2009
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 2013.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Dania, A. (in press). Pre-service and in-service teachers’ use of a wiki platform within a physical education mentoring program. In van Hilvoorde, I., & Koekoek, J. (Eds.), Worldwide Developments of Digital Technology in Physical Education and Sport. Oxford, UK: Routledge.
  2. Dania, A., & Zounhia, K. (in press). Physical Education and Physical Education Teacher Education in Greece. In Erasmus+ project (2015-1-TR01-KA203-021768) (Eds), Identifying best practice across physical education teacher education programmes: A European perspective. Meyer & Meyer.
  3. Dania, A., & Zounhia, K. (2017). Introducing physical education teachers to the Teaching Games for Understanding model. Challenges and outcomes of a professional development program. International Journal of Sport and Society, 8(3), 51-60.
  4. Dania, A., Tyrovola, V., & Koutsouba, M. (2017). From symbols to movement LANTD the design and implementation of a Laban notation based method for teaching dance. Research in Dance Education, 18(1), 70-89. dx.doi.org/10.1080/14647893.2017.1290059
  5. Dania, A., Kossyva, I., & Zounhia, K. (2017). Effects of a Teaching Games for Understanding program on primary school students' physical activity patterns. European Journal of Physical Education and Sport Science, 3(2), 81-94.
  6. Marouli, A., Papavasileiou, G.E., Dania, A., & Venetsanou, F. (2016). Effect of a psychomotor program on the motor proficiency and self-perceptions of preschool children. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1365 - 1371.
  7. Dania, A., Bakali A., Marathou M., & Mikeli P. (2016). Teachers' use of reflective journal writing within a Physical Education teaching project. Journal of Teacher Education and Educators, 5(3), 335-360.