Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Δόντη Ολύβια

Δόντη Ολύβια

Γνωστικό αντικείμενο
Βασική Γυμναστική (ΦΕΚ:671/10-07-15)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα & Παρασκευή: 10:00 - 11:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής (συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή:
Διδακτική και Προπονητική Γυμναστικής για όλους
«Πιλάτες»
«Γιόγκα»

Μεταπτυχιακά:
Ειδικά Θέματα Γυμναστικής & Χορού (συνδιδασκαλία)
Θεωρία και Μεθοδολογία της Προπόνησης (συνδιδασκαλία)
Mέθοδοι Αξιολόγησης στην Αθλητική Προπόνηση (συνδιδασκαλία)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Παράμετροι απόδοσης στα αθλήματα γυμναστικής
Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων και κινητικών δεξιοτήτων στον παιδικό αθλητισμό
Αξιολόγηση τεχνικής εκτέλεσης στα «αισθητικά σπορ»

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής ΤΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ, Eιδικότητα: Ενόργανη Γυμναστική, 1988
-Διδακτορικό Δίπλωμα στις Παιδαγωγικές Επιστήμες (Αθλητική Προπόνηση) από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Π.Φ. Λέσγκαφτ, του Κρατικού Πανεπιστημίου Αγίας Πετρούπολης, Ρωσίας, 2000

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Donti, O., Papia, A., Panidi, I., Apostolidis, N., Bogdanis, G.C (2018). Functional and physiological adaptations after plyometric training in middle and late childhood. Review of biochemistry and physiology of exercise, 5, 1-24.
  2. Donti, O., Papia, K., Toubekis, A., Donti, A., Sands, W.A., Bogdanis, G.C. (2018). Flexibility training in preadolescent female athletes: acute and long-term effects of intermittent and continuous static stretching. Journal of Sport Sciences. https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1397309
  3. Bogdanis, G.C., Donti, O., Τsolakis, C., Smilios, I., Bishop, D.J. (2017). Intermittent but not continuous static stretching improves subsequent vertical jump performance in flexibility-trained athletes. Journal of Strength & Conditioning Research, https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001870
  4. Donti, O., Bogdanis, G.C., Kritikou, M., Donti, A., Theodorakou, K. (2016). The relative contribution of physical fitness to the technical execution score in youth rhythmic gymnastics. Journal of Human Kinetics, 51, 143-152, https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0183
  5. Donti, O., Theodorakou, K., Donti, A., Patrikiou A., Kambiotis, S. (2015). Association between state and trait psychological characteristics and performance in young gymnasts. Athlitiki Psychologia, 25, 38-47.
  6. Donti, O., Tsolakis, Ch., Bogdanis, G.C. (2014). Acute and chronic effects of static stretching on sports performance: physiological bases and practical applications. Review of biochemistry and physiology of exercise, 2, 1-23.
  7. Donti, O., Tsolakis, Ch., Bogdanis, G. (2014). Effects of baseline levels of flexibility and vertical jump ability on performance following different volumes of static stretching and potentiating exercises in elite gymnasts. Journal of Sports Science & Medicine, 13, 105-113.
  8. Theodorakou, K., Donti, O. (2013). Prevalence of eating disorders and phsychological parameters in elite female gymnasts: their relation to body image and body mass index. Athlitiki Psychologia, 24, 11-23.
  9. Donti, O., Theodorakou, K., Kambiotis, S., Donti, A. (2012). Self-esteem and Trait Anxiety in Girls Practicing Competitive and Recreational Gymnastics Sports. Science of Gymnastics, 3, 33-45.
  10. Katsikas, Ch., Donti, O., Psychountaki, M. (2011). Psychometric properties of the Greek version of the Test of Performance Strategies-Competition Scale (TOPS-CS). Journal of Human Kinetics, 29, 133-139, https://doi.org/10.2478/v10078-011-0047-4