Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Γαβριηλίδης Ανδρέας

Γαβριηλίδης Ανδρέας

Γνωστικό αντικείμενο
Καλαθοσφαίριση

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα : 10π.μ.-3μ.μ.
Τρίτη : 10-12 π.μ.
Τετάρτη : 8-9 π.μ.

Μαθήματα
Υποχρεωτικά: Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Καλαθοσφαίρισης (Συνδιδασκαλία)

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Αθλητική ψυχολογία
-Κινητική συμπεριφορά
-Διδακτική
-Προπονητική

 Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1983
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1996

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Γαβριηλίδης, A. (2005). Η επίδραση του αυτοπροσδιοριζόμενου καθορισμού στόχων στην αυτοαποτελασματικότητα και την απόδοση καλαθοσφαιριστών. Αθλητική Ψυχολογία,13, σελ. 71-89
  2. Skordilis, E., Gavriilidis, A., Charitou, S.,   and   Asonitou, K. (2003). Comparison   of   Sport   Achievement   Orientation   of   male   Professional, Amateur, and Wheelchair   Basketball   Athletes. Perceptual and Motor Skills, 97, 483-490. 2003
  3. Μπαρκούτης, Β.,Τζορμπατζούδης Χ., Γρούιος Γ. &  Γαβριηλίδης, Α. (2003). Μελέτη των ψυχομετρικών  Χαρακτηριστικών της Κλίμακας Εσωτερικών Κινήτρων (Κ Ε Κ)σε μαθητές   Γυμνασίου. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 48, σελ.73-81.
  4. Gavriilidis, A.,  Skordilis, E.,Spartali, I., Gdonteli, K. (2005). Τhe effect of a goal setting program on basketball skills and self-Efficacy of adolescents International Journal of Fitness, 1, p.61-75.
  5. Schulpis, K., Reclos, G., Parthimos, T., Parthimos, N., Gavriilidis, A.,  Tsakiris, S. (2006). L- Cystein supplementation protects the Erythrocyte glucose-6 phosphate dehydrogenase activity from reduction Induced by forced training. Clinical Biochemistry, 9, p. 1002-1006.
  6. Αποστολίδης, Ν., Γαβριηλίδης, Α., Μπολάτογλου, Θ., Ζαχαράκης Ε.,  Αναστασιάδης, Μ. (2007). Σύγκριση Προπονητικής Επιβάρυνσης Νεαρών Καλαθοσφαιριστών-τριων Ηλικίας 8-18 Ετών. Κινησιολογία, 4, Νο 1, σελ. 53-59.
  7. Γαβριηλίδης, Α. (2008). Διαφορές στα Κίνητρα Συμμετοχής μεταξύ ερασιτεχνών Αθλητριών Καλαθοσφαίρισης και Αθλούμενων Φοιτητριών. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός,28 (4): 55-65.
  8. Gdonteli, K., Mudakis, K., Gavriilidis, A. (2009). Examining sport motivation in university sport intramural participation, Past Future: Arts Sport and Science in Ancient Sparta of the 3d Millennium. In R. Iembo & P. Constantinakos (ed.), examining sport motivation in university sport intramural participation. (pp 51-60), Rome: Aracne.2009
  9. Gdonteli, K., Mudakis,K., A., & Gavriilidis, A. (2010). Self-determination and sport commitment. An evaluation by University intramural participants. International Journal of Fitness vol. 6 (1) pp. 41-52.
  10. Gdonteli, K., & Gavriilidis, A. (2014). An explanation on a Prediction Level of Sport Commitment and Service Quality in Academic Sports. International Journal of Sport Management, 2, 172-192.