Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Γιοβάνης Βασίλειος

Γιοβάνης Βασίλειος

Γνωστικό αντικείμενο
Χιονοδρομία (199/τ.Γ' 07-03-2016)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 17:00 - 19:00
Τρίτη 18:00 - 19:00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Ειδικότητα χιονοδρομίας
-Διδακτική και Προπονητική Χιονοδρομίας

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά Θέματα Προπονητικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Προπονητική και η προσομοίωση στη χιονοδρομία
-Τοπογραφική και βιομηχανική ανάλυση των αγωνισμάτων χιονοδρομίας κ.α.
-Επιδημιολογία και πρόληψη των τραυματισμών στη χιονοδρομία

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: Ακαδημία Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίου Κρακοβίας, Πολωνία 1978
-Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιομηχανική χιονοδρομίας, Ακαδημία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Γκντάνσκ, Πολωνία 1996
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: Ακαδημία Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίου Κρακοβίας, Πολωνία 1998

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

1. Erdmann, W.S., Nosek, D., Giovanis, V.,& Aschenbrenner, P. (in press).  Velocity distribution of women’s 30-km cross-country skiing during Olympic Games from 2002-2014. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2019 (01).
2. Erdmann, W.S., Giovanis, V., & Aschenbrenner, P. (in press). Methods for acquiring kinematic data in alpine skiing (Part 1). British Journal of Sports Medicine, 2018 (1). 
3. Panou, H.A., Giovanis, V.F., Tsougos E., & Angelidis, G. (in press). Influence of the Nordic walking intervention program on the improvement of functional parameters in older women. Topics in Geriatric Rehabilitation, 2018.
4. Giovanis, V., Aschenbrenner, P., & Giovani, Ch. (2018). Intensification of the process of alpine skiing teaching through training on inline skates. International Journal of Current Advanced Research, Volume 7; Issue 9(A); Page No. 15256-15259.
5. Panou, H., & Giovanis, V. (2018). Correlation of the parameters of Senior Fitness Test and Bosco test in older adults. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche, 2018 May; 177(5):212-218.
6. Fitili, P., Giovanis, V., & Sanidopoulos, G. (2018). The characteristics of the Greek athletes’ of race walking in relation to the frequency of injuries. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 22 (3): 130-135.
7. Giovanis, V.F., Yiaghis, F.A., & Vasileiou, P.V. (2018). Topographic recording of the Slalom racing route in snow. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 22(1): 4-10.  
8. Erdmann, W.S., Giovanis, V., Aschenbrenner, P., Kyriakis, V., & Suchanowski, A. (2017). Methods for acquiring data on terrain geomorphology, course geometry and kinematics of competitors’ runs in alpine skiing: a historical review. Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 19, no.1, pp.69-79.  
9. Giovanis, V.F., & Vasileiou, P.V. (2017). Evaluation of the anaerobic ability of alpine skiing skiers through the slalom simulator. Physical Education of Students. Scientific journal, 21(5):213–218. 
10. Giovanis, V., & Panou, H. (2017). Anthropometric profile of Greek alpine ski athletes. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), pp. 1048–1053.