Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Γιοβάνης Βασίλειος

Γιοβάνης Βασίλειος

Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική και Προπονητική Χιονοδρομίας (ΦΕΚ: 2113/8-11-2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 14:00 - 15:00
Τρίτη 15:00 - 16:00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Ειδικότητα χιονοδρομίας
-Διδακτική και Προπονητική Χιονοδρομίας

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά Θέματα Προπονητικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Προπονητική και η προσομοίωση στη χιονοδρομία
-Τοπογραφική και βιομηχανική ανάλυση των αγωνισμάτων χιονοδρομίας κ.α.
-Επιδημιολογία και πρόληψη των τραυματισμών στη χιονοδρομία

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: Ακαδημία Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίου Κρακοβίας, Πολωνία 1978
-Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιομηχανική χιονοδρομίας, Ακαδημία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Γκντάνσκ, Πολωνία 1996
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: Ακαδημία Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίου Κρακοβίας, Πολωνία 1998

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Erdmann, W.S., Nosek, D., Giovanis, V. (2019).  Velocity distribution of women’s 30-km cross-country skiing during Olympic Games from 2002-2014. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, January; 59(1):17-24.
  2. Panou, H.A., Giovanis, V.F., Tsougos E., & Angelidis, G. (2019). Influence of the Nordic walking intervention program on the improvement of functional parameters in older women. Topics in Geriatric Rehabilitation, 35(2):129-133.  
  3. Erdmann, W.S., & Aschenbrenner, P., Giovanis, V. (2018). Methods for acquiring kinematic data in alpine skiing (Part 1 & Part 2). Blog of the British Journal of Sports Medicine, Posted on September 23 & October 25. 
  4. Giovanis, V., Aschenbrenner, P., & Giovani, Ch. (2018). Intensification of the process of alpine skiing teaching through training on inline skates. International Journal of Current Advanced Research, 7(9A): 15256-15259.
  5. Panou, H., & Giovanis, V. (2018). Correlation of the parameters of Senior Fitness Test and Bosco test in older adults. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche, 2018 May; 177(5):212-218.
  6. Fitili, P., Giovanis, V., & Sanidopoulos, G. (2018). The characteristics of the Greek athletes’ of race walking in relation to the frequency of injuries. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 22(3): 130-135.
  7. Giovanis, V.F., Yiaghis, F.A., & Vasileiou, P.V. (2018). Topographic recording of the Slalom racing route in snow. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 22(1): 4-10.  
  8. Erdmann, W.S., Giovanis, V., Aschenbrenner, P., Kyriakis, V., & Suchanowski, A. (2017). Methods for acquiring data on terrain geomorphology, course geometry and kinematics of competitors’ runs in alpine skiing: a historical review. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 19 (1): 69-79. 
  9. Giovanis, V.F., & Vasileiou, P.V. (2017). Evaluation of the anaerobic ability of alpine skiing skiers through the slalom simulator. Physical Education of Students. Scientific journal, 21(5):213–218. 
  10. Giovanis, V., & Panou, H. (2017). Anthropometric profile of Greek alpine ski athletes. Journal of Physical Education and Sport, 17(3): 1048–1053.