Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Γογγάκη Κωνσταντίνα

Γογγάκη Κωνσταντίνα

Γνωστικό αντικείμενο
Φιλοσοφία του Αθλητισμού (ΦΕΚ: 61/25-2-2004)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη 11:00-12:00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή:
-Εισαγωγή στη Φιλοσοφία & Φιλοσοφία του Αθλητισμού