Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Καραμπάτσος Γεώργιος

Καραμπάτσος Γεώργιος

Γνωστικό αντικείμενο
Κλασικός Αθλητισμός-Αθλητικές Ρίψεις (ΦΕΚ:874/01-11-2012)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
ΤΡΙΤΗ 10-12 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-13

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων (Συνδιδασκαλία)
-Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης (Συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή:
-Διδακτική και Προπονητική Άρσης Βαρών

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Τεχνική  Ανάλυση Αθλητικών Ρίψεων
-Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων
-Μεθοδολογία Διδασκαλίας Αθλητικών Ρίψεων
-Προπονητική Εξάσκηση Αθλητικών Ρίψεων
-Τεχνική Ανάλυση Άρσης Βαρών
-Προπονητική Αθλητικών Άρσης Βαρών
-Μεθοδολογία Διδασκαλίας Άρσης Βαρών
-Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών

Μεταπτυχιακά:
Μέτρηση Δύναμης και Ισχύος στον Κλασικό Αθλητισμό

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Παρέμβαση σε προγράμματα προπόνησης Δύναμης και Ισχύος με σκοπό τη βελτίωση της Ριπτικής επίδοσης
-Η Επίδραση μορφολογικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των μυών στη ριπτική επίδοση

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ, 1985
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΑΣ. 2004

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Γιώργος Καραμπάτσος, Γιώργος Γεωργιάδης και Κώστας Καρτερολιώτης. Η επαγγελματική εξουθένωση σε προπονητές κλασικού αθλητισμού. Αθλητική Ψυχολογία, 18, 21-38, 2007.
  2. Giorgos Karampatsos, Gerasimos Terzis, Giorgos Georgiadis. Muscular strength, neuromuscular activation and performance in discus throwers. Journal of Physical Education and Sport 11(4): 369-375, 2011.
  3.  Terzis G, Karampatsos G, Kyriazis T, Kavouras S, Georgiadis G. Acute  effect of countermovement jumping and sprinting on shot put performance. J Strength Cond Res 26(3): 684-690, 2012.
  4.  Karampatsos, G & Apostolidis, N. An Investigation of a Model of Personal-Situational Factors, Stress and Burnout in Track and Field Coaches. Journal of Physical Education and Sports 12(3): 343-349, 2012.
  5.  Nikolaos Zaras, Konstantinos Spengos, Spyridon Methenitis, Constantinos Papadopoulos, Giorgos Karampatsos, Giorgos Georgiadis, Aggeliki Stasinaki, Panagiota Manta and Gerasimos Terzis. Effects of Strength vs. Ballistic-Power Training on Throwing Performance. Journal of Sports Science and Medicine (2013) 12, 130-137.
  6.  Giorgos Karampatsos, Gerasimos Terzis, Christos Polychroniou, Giorgos Georgiadis. Acute effects of jumping and sprinting on hammer throwing performance. Journal of Physical Education and Sport 13(1), 3-5, 2013.
  7. Nikolaos Zaras, Aggeliki Stasinaki, Argyro Krase, Spyros Methenitis, Giorgos Karampatsos, Giorgos Georgiadis, Konstantinos Spengos, and Gerasimos Terzis. Effects of Tapering with LIGHT vs. Heavy Loads on Track and Field Throwing Performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 28(12), 3484-3495, 2014.
  8.  Aggeliki-Nikoletta Stasinaki, Giorgos Gloumis, Nikolaos Zaras, Giorgos Georgiadis, Giorgos Karampatsos, Gersimos Terzis. Muscle strength, power and morphological adaptations after 6weeks of compound vs. complex training in healthy men. Journal of Strength and Conditioning Research (Publish Ahead of Print).
  9. Nikolaos D. Zaras, Angeliki-Nikoletta Stasinaki, Spyridon k. Methenitis, Argyro A. Krase, Giorgos P. Karampatsos, Giorgos V. Georgiadis, Konstantinos M. Spengos, Gerasimos D. Terzis. Rate of force fevelopment, muscle architecture and performance in young competitive track and field throwers. Journal of Strength and Conditioning Research (Publish Ahead of Print).
  10. Spyridon k. Methenitis, Nikolaos D. Zaras, Konstantinos M. Spengos, Angeliki-Nikoletta Stasinaki, Giorgos P. Karampatsos, Giorgos V. Georgiadis, and Gerasimos D. Terzis. Role of muscle morphology in jumping, sprinting, and throwing performance in participants with different power training duration experience. Journal of Strength and Conditioning Research (Publish Ahead of Print).