Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Καρτερολιώτης Κωνσταντίνος

Καρτερολιώτης Κωνσταντίνος

Γνωστικό αντικείμενο
Μεθοδολογία Έρευνας στη Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό (ΦΕΚ: 570/18-6-2008)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

Δευτέρα 12:00-13:00
Τρίτη 12:00-13:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας

Κατ' επιλογή:
-Πληροφορική στη Φυσική Αγωγή

Μεταπτυχιακά:
-Ερευνητική Μεθοδολογία Ι
=Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Μέθοδοι έρευνας
-Μοντέλα με δομικές εξισώσεις
-Φυσική δραστηριότητα και διατροφικές συνήθειες

Σπουδές
-Bachelor of Science, BS στη Φυσική Αγωγή και Υγεία: Bowling Green State University, U.S.A., 1983
-Master of Arts, MA στη Φυσική Αγωγή: The University of Iowa, U.S.A., 1986
-Doctor of Philosophy, PhD στη Φυσική Αγωγή: The University of Iowa, U.S.A., 1991

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Stavrou, A. N. Psychountaki, M., Georgiadis, E., Karteroliotis, K., & Zervas, Y. (2015) Flow theory – Goal orientation theory: Positive experience is related to athlete’s goal orientation. Frontiers in Psychology, 6, 1499. doi:10.3389/fpsyg.2015.01499.
  2. Tsamita, K, I., Pappous, A., & Karteroliotis, K. (2015). Validity, reliability, and factorial invariance of the Greek version of the physical activity perceived barriers scale. Journal of Sports Science, 3, 57-66. doi: 10.17265/2332-7839/2015.02.002.
  3. Mourtakos, S. P., Tambalis, K., D., Panagiotakos, D. B., Antonogeorgos, G., Arnaoutis, G., Karteroliotis, K., & Sidossis, L.S. (2015). Maternal lifestyle characteristics during        pregnancy, and the risk of obesity in the offspring: a study of 5,125 children. BMC Pregnancy Childbirth, 15, 66. Published online 2015 March 21. doi: 0.1186/s12884-015-0498-z.
  4. Theodoropoulou, E., Karteroliotis, K., & Stavrou, N. (2014). Validity and reliability of Greek versions of two scales assessing family and friend support for exercise behaviour. Perceptual & Motor Skills, 118(1), 26-40.
  5. Theodoropoulou, E., Karteroliotis, K., Koskolou, M. &Nassis, G. (2013).The association of total and abdominal obesity with Health-Related Quality of Life in a sample of Greek healthy adults. Epidemiology Biostatistics and Public Health, 10(2).
  6. Grammatopoulou, E. P., Skordilis, E., Stavrou, N., Myrianthefs, P., Karteroliotis, K., Baltopoulos, G., & Koutsouki, D. (2011). The effect of physiotherapy-based breathing retraining on asthma control. Journal of Asthma, 48, 593-601.
  7. Grammatopoulou, E. P., Stavrou, N., Myrianthefs, P., Karteroliotis, K., Baltopoulos, G., Behrakis, P., & Koutsouki, D. (2011). Validity and reliability evidence of the Asthma Control Test – Act in Greece. Journal of Asthma, 48, 57-64.
  8. Dzewaltowski, D. A., Geller, K. S., Rosenkranz, R. R., & Karteroliotis, K. (2010). Children's self-efficacy and proxy efficacy for after-school physical activity. Psychology of Sport and Exercise, 11, 100-106.
  9. Dzewaltowski, D. A., Estabrooks, P. A., Welk, G., Hill, J., Milliken, G., Karteroliotis, K., & Johnston, J. A. (2009). Healthy Youth Places: A randomized controlled trial to determine the effectiveness of facilitating adult and youth leaders to promote physical activity and fruit and vegetable consumption in middle schools. Health Education and Behavior, 36, 583-600.
  10. Dzewaltowski, D., Karteroliotis, K., Welk, G., Johnston, J. A., Nyaronga, D., & Estabrooks, P. (2007). Measurement of self-eficacy and proxy efficacy for middle school youth physical activity. Journal of Sport and Exercise Psychology, 29, 310-332.