Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Κοσκολού Μαρία

Κοσκολού Μαρία

Γνωστικό αντικείμενο
Εργοφυσιολογία (ΦΕΚ: 1357/10-10-2014)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα: 14.00-15.00
Τρίτη: 12.00-14.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Εργοφυσιολογία (συνδιδασκαλία)
-Εργομετρία (συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Φυσική Δραστηριότητα και Γήρανση
-Διατροφή: Αθλητική Απόδοση και Υγεία
-Άσκηση, Ευρωστία & Υγεία (συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά:
-Προχωρημένη Εργοφυσιολογία (συνδιδασκαλία)
-Πειραματική Εργοφυσιολογία
-Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας (συνδιδασκαλία)
-Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας (συνδιδασκαλία)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Καρδιαγγειακή και αναπνευστική απόκριση στην άσκηση
-Σύστημα μεταφοράς οξυγόνου και απόδοση (αναιμία, υποξία, άπνοια, ασκησιογενής υποξαιμία)
-Άσκηση και τρίτη ηλικία

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ, 1985
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στηΦυσική Αγωγή – Εργοφυσιολογία: University of British Columbia (UBC), Canada, 1991
-Διδακτορικό δίπλωμα: Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης, Ινστιτούτο Ζωοφυσιολογίας και Βιολογικής Θεωρίας του Αθλητισμού (August Krogh Institute), Δανία, 1998

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Koskolou, M., McKenzie, D.C. (1994). Arterial hypoxemia and performance during intense exercise. European Journal of Applied Physiology, 68: 80-86.
  2. Koskolou, M.D., Roach, R.C., Calbet, J.A.L., Rädegran, G., Saltin, B. (1997). Cardiovascular response to dynamic knee-extension exercise. American Journal of Physiology, 273: H1787-H1793.
  3. Koskolou, M.D., Calbet, J.A.L., Rädegran, G., Roach, R.C. (1997). Hypoxia and the cardiovascular response to dynamic exercise with acute anemia in humans. American Journal of Physiology, 272: H2655-H2663.
  4. Saltin, B., Rädegran, G., Koskolou, M.D., Roach, R.C. (1998). Skeletal muscle blood flow and its regulation during exercise. Acta Physiologica Scandinavica, 162: 421-436.
  5. Calbet J.A.L., Lundby C., Koskolou, M., Boushel, R. (2006). Importance of hemoglobin concentration to exercise: Acute manipulations. Respiratory Physiology and Neurobiology, 151(2-3): 132-140.
  6. Vogiatzis, I., Georgiadou, O., Koskolou, M., Athanasopoulos, D., Kostikas, K., Golemati, S., Wagner, H. Roussos, C., Wagner, P.D., Zakynthinos, S. (2007). Effects of hypoxia on diaphragmatic fatigue in highly trained athletes. Journal of Physiology, 581(1): 299-308.
  7. Lundby, C., Robach, P., Boushel, R., Thomsen, J.J., Rasmussen, P., Koskolou, M., Calbet,J.A. (2008). Does recombinant human EPO increase exercise capacity by means other than augmenting O2 transport? Journal of Applied Physiology, 105(2): 581-587.       
  8. Kounalakis, S.N., Koskolou, M.D., Geladas, N.D. (2009). Oxygen saturation in the triceps brachii muscle during an arm Wingate test: the role of training and power output. Research in Sports Medicine, 17(3): 171-81.       
  9. Cherouveim, E.D., Botoni, P.G., Koskolou, M.D., Geladas, N.D. (2013). Effect of gender on maximal breath-hold time. European Journal of Applied Physiology, 113(5): 1321-1330, 2013.
  10. Gonzalez Henriquez, J.J., Losa-Reyna, J., Torres Peralta, R., Rädegran, G., Koskolou, M., Calbet, J.A.L. (2015). A new equation to estimate temperature-corrected PaCO2 from PETCO2 during exercise in normoxia and hypoxia. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. doi: 10.111/sms.12545