Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Κουτσούκη Δήμητρα

Κουτσούκη Δήμητρα

Γνωστικό αντικείμενο
Ειδική Φυσική Αγωγή (ΦΕΚ: Διορισμού 18/3-2-1999, Τ. ΝΠΔΔ)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Σε επιστημονική άδεια από 1/10/2019 έως 31/8/2020

Μαθήματα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Αναπτυξιακές Διαταραχές-Πρακτική Εξάσκηση Ι
-Κινητικές Αναπηρίες & Αισθητηριακές Διαταραχές- Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ (συνδιδασκαλία)
-Ανίχνευση κινητικών διαταραχών και πρώιμη παρέμβαση
-Ανάπτυξη & Κινητική  Εξέλιξη

Κατ' επιλογή:
– Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή

 Μεταπτυχιακά:
-523 ΚΑ – Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα
-641 ΚΑ - Πειραματική Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα
-642 ΚΑ – Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας
-643 ΚΑ – Καθοδηγούμενη Μελέτη Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας
-644 ΚΑ - Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας
-810 ΔΔ- Διδακτορικό Σεμινάριο Ειδίκευσης
-811 ΔΔ- Διδακτορικά Ειδικά Θέματα Ειδίκευσης
-812 ΔΔ- Διδακτορική Καθοδηγούμενη Έρευνα Ειδίκευσης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη. Αναπτυξιακές διαταραχές. Πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση.
-Φυσική, Κινητική και Γνωστική Αξιολόγηση και σύνταξη προγραμμάτων παρέμβασης σε τυπικούς και ειδικούς πληθυσμούς.
-Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα, ένταξη, συμπερίληψη.

 Σπουδές
-1976: Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής.
-1978: Bachelor of Science, Western Michigan University, U.S.A. Αποφοίτηση με τιμητική διάκριση Honors Graduate.
-1979: Master of Arts (M.A.). Western Michigan University, Department of Physical Education, U.S.A.
Ειδικότητες: Φυσική Αγωγή & Εξελικτική Ψυχολογία.
-1986: Doctor of Philosophy (Ph.D.). University of Alberta, Faculty of Physical Education and Recreation, Alberta, Canada.
Ειδικότητες: Εξελικτική και Ειδική Φυσική Αγωγή.
-1988: Μετα-διδακτορικές σπουδές (Post-Doc Studies) στη “στάθμιση και θεωρητική δόμηση  του “Συστήματος Αξιολόγησης Γνωστικών Ικανοτήτων” (Cognitive Assessment System, Das, J.P. & Naglieri, J.A.). University of Alberta, Faculty of Physical Education and Recreation, Alberta, Canada.
Ειδικότητες: Εξελικτική και Ειδική Φυσική Αγωγή.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Asonitou, K. & Koutsouki, D. (in press). Cognitive process-based subtypes of Developmental Coordination Disorder (DCD). Human Movement Science.
  2. Chrysagis, N., Skordilis, E.K., & Koutsouki, D. (2014).Validity and Clinical Utility of Functional Assessments in Children With Cerebral Palsy. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 95, 369–374.
  3. Koutsouki, D., & Asonitou, K. (2015). Cognitive processes in children with Developmental Coordination Disorder. In Papadopoulos, T. C., Parrila, R. K., & Kirby, J. R. (Eds),Cognition, intelligence, and achievement: A tribute to J. P. Das (pp. 267-289). San Diego, CA: Academic Press, ISBN: 978-0-12-410388-7.
  4. Asonitou, K., Tsiganos, G., Kourtessis, T., Strofylla, G, & Koutsouki, D. (2014). Assessment of Cognitive Abilities in Preschool Children with and without Developmental Coordination Disorder, International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 5, 1571-1576.
  5. Tsiganos, Ch., Chrysagis, N., Nikopoulos, M., & Koutsouki, D. (2013). Static bicycle training with adolescents with cerebral palsy. Biology of Exercise, 9 (1), 31-43.
  6. Chrysagis, N., Skordilis, E.K., Tsiganos, G. & Koutsouki, D. (2013). Validity evidence of the Lateral Step Up (LSU) test for adolescents with spastic cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 35, 875-880.
  7. Asonitou, Κ., Koutsouki, D., Kourtessis, T., Charitou, S. (2012). Motor and cognitive performance differences between children with and without developmental coordination disorder (DCD). Research in developmental disabilities, 33(4), 996-1005.
  8. Chrysagis N., Skordilis K. E., Stavrou N., Grammatopoulou E., Koutsouki D. (2012). The effect of treadmill training on gross motor function and walking speed in ambulatory adolescents with cerebral palsy: a randomized controlled trial. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(9), 747-760.
  9. Kalyvas, V. A., Koutsouki, D., Skordilis, E.K. (2011). Attitudes of Greek Physical Education students towards participation in a Disability-Infusion Curriculum. Education Research Journal, 1(2), 24- 30.
  10. Grammatopoulou, E., Skordilis, E.K., Stavrou, N., Myrianthefs, P., Karteroliotis, K., Baltopoulos, G., & Koutsouki, D. (2011). The effect of physiotherapy-based breathing retraining on asthma control. Journal of Asthma, 48, 6, 593-601.