Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Κουτσούμπα Μαρία

Κουτσούμπα Μαρία

Γνωστικό αντικείμενο
Χορολογία με έμφαση στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό (ΦΕΚ:133/11-2-2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τετάρτη 14:00-16:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Χορολογία με έμφαση στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό (συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Σημειογραφία Χορού
-Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού
-Εθνοχορολογία
-Διδακτική Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

Μεταπτυχιακά:
-Σπουδές στον Χορό
-Ειδικά Θέματα Σπουδών στον Χορό (συνδιδασκαλία)

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και Χορός / Τέχνη / Πολιτισμός
-Ανάλυση και αξιολόγηση της χορευτικής πράξης (κινησιολογικά, σημειογραφικά, μορφολογικά)
-Εκπαίδευση και Χορός / Τέχνη / Πολιτισμός

Σπουδές
-Διδακτορικός τίτλος (Ph.D.), (1997), Goldsmiths College, Department of Music, University of London, Μεγάλη Βρετανία (αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 19.11.1997)
-Μεταπτυχιακός τίτλος (Master of Arts) (1991), Department of Dance, University of Surrey, Μεγάλη Βρετανία (αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 6.5.1992)
-Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών (1999) στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
-Πτυχίο (1989) Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1.  Dania, A., Hatziharistos, D., Κoutsouba, M. & Tyrovola, V. (2015). Validity and reliability of scores from a dance assessment instrument: its application on Greek folk dance. Dance Current Selected Research, 8, 123-158. Διαθέσιμο στο http://www.amspressinc.com/dance.html.
  2. Βενετσάνου, Φ. & Κουτσούμπα, Μ. (2015). Η μελέτη της φυσικής κατάστασης των χορευτών/-τριών: παρούσα κατάσταση & προοπτικές. Επιστήμη του Χορού, 8, 1-26. Διαθέσιμο στο www.elepex.gr/images/stories/ogdoostomos/venetsanou_koutsouba_full_text_gr.pdf.
  3. Vasiloudis, G., Koutsouba, M., Giossos, Y. & Mavroidis, I. (2015). Transactional distance and autonomy in a distance learning environment. European Journal of Open, Distance & E-learning-EURODL, 18(1), 114-122. Διαθέσιμο στο http://www.eurodl.org/materials/contrib/2015/Vasiloudis_et_al.pdf.
  4. Koutsouba, M. (2014). Places, dance(s) and ‘realities’. Contexts and dance forms of Tsamikos dance in Greece. Στο E.I. Dunin & C.E. Foley (eds.), Dance and Place & Dance and Festival, Proceedings of 27th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology (pp. 99-106). Ireland: The Irish Academy of Music and Dance, University of Limerick.
  5. Lykesas, G., Koutsouba, M. & Tyrovola, V. (2010). Comparison of teacher and child-centred methods of teaching Greek traditional dance in elementary education. International Journal of Physical Education, XLVII(3), 25-32.
  6. Giossos, Y., Koutsouba, M., Lionarakis, A. & Skavantzos, K. (2009). Reconsidering Moore’s Transactional Distance Theory. European Journal of Open, Distance & E-learning-EURODL, ΙΙ, 1-6. Available at στο http://www.eurodl.org/?article=374.
  7. Κουτσούμπα, Μ. (2002). Χορολογία και Εθνοχορολογία/Ανθρωπολογία Χορού. Για μια αποσαφήνιση των όρων. Εθνολογία, 9, 191-213.
  8. Koutsouba, M. (1995). Restoration or collapse of the (dance) tradition? The case of the dance Tsamikos on the island of Lefkada, Greece. Στο J. Adshead-Landsdale, Ch. Jones (proceedings compilers), Βorder Tensions: Dance and Discourse, Proceedings of the 5th Study of Dance Conference (pp. 209-218). University of Surrey: Department of Dance Studies.
  9. Gore, G. & Koutsouba, M. (1994). The sociopolitics of “airport art” and the Greek dance groups of Plaka. Στο I. Loutzaki (publishing co-ordinator), Dance and its Socio-Political Aspects, Dance and Costume, Proceedings of 17th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology (pp. 29-33). Nafplion: Peloponnesian Folklore Foundation & International Council for Traditional Music.
  10. Koutsouba, M. (1991). Τhe Greek cycle of Martha Graham with special reference to Errand into the Maze. Στο A. Raftis (ed.), Dance and Ancient Greece, Proceedings of 5th International Conference of the International Organization for Folk Art (IOFA) (pp. 239-246). Athens: Dora Stratou Dance Theatre.