Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Κωστόπουλος Νικόλαος

Κωστόπουλος Νικόλαος

Γνωστικό αντικείμενο
Ειδική Προπονησιολογία της Καλαθοσφαίρισης
(ΦΕΚ: 1321/19-12-2017)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 12.00-14.00
Τρίτη 12.00-12.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Καλαθοσφαίρισης (Συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή:
-Προχωρημένο επίπεδο Καλαθοσφαίρισης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Προπονησιολογία Καλαθοσφαίρισης
-Διοίκηση Καλαθοσφαίριση
-Αθλητιατρική

Σπουδές
Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1983
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: ΤΕΦΑΑ- Αθήνα, 2004

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Fatouros I. G., JamurtasA.Z., Leontsini D., Taxildaris K., Aggelousis N., Kostopoulos N. and Buckenmeyer P. (2000). Evaluation of Plyometric Exercise Training, Weight Training, and Their Combination on  Vertical Jumping Performance and Leg Strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 14(4), pp 470-476
  2.  Kostopoulos N.,  Fatouros I. G., Siatistas I., Baltopoulos P., Kambas A., JamurtasA.Z. and Fotakis P. (2004). Intense Basketball- Simulated Exercise Induces Muscle Damage  in Men With Elevated Anterior Compartment Pressure. Strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 18 (3) pp 451-458
  3. Kostopoulos, N., Bekris, E., Apostolidis, N., Kavroulakis, E., Kostopoulos, P. (2012). The Effect og a Balance and Proprioception Training Program on Amateur Basketball Players’ Passing Skills. Journal of Physical Education and Sports art 47, pp 316-323
  4. Zacharakis E., Apostolidis N., Kostopoulos N., Bolatoglou T.(2012). The Sport Journal. Technical Abilities of Elite Wheelchair Basketball Players. ISSN: 1543-9518
  5. Apostolidis, N., Bogdanis, G., Kostopoulos, N., Souglis, A., & Papadopoulos, C.  (2013). Changes in the lipid profile of elite basketball and soccer players after a match. Research in Sports Medicine,. (IF: 1.143)
  6.  N. Kostopoulos, E. Bekris, N. Apostolidis, E. Kavroulakis, P. Kostopoulos. The Effect of a Balance and Proprioception Training Program on amateur Basketball Players’ Passing Skill. Journal of Physical Education and Sport, 2012(3), pp. 316-323.
  7. A. Athanasios, N. Kostopoulos, G. Tzetzis, G. Dagres, T. Dagres (2013). The Sources of on Conflict in Professional Basketball Teams the Case of Greece. International Journal of Scientific Research. Vol 2 issue 12, 296-298
  8. N. Apostolidis, G. Bogdanis, N. Kostopoulos, A. Souglis, C. Papadopoulos (2014). Changes in the Lipid Profile of Elite Basketball and Soccer Players After a Match. Research in Sports Medicine. 22: 1, 100-110
  9. A. Athanasios, N. Kostopoulos, P. Kostopoulos, P. Alexopoulos, L. Kavroulaki (2014). The Indispensability of sport Management in the Physical Education departments in Greece. . International Journal of Scientific Research. Vol 3 Issue 3 117-120.