Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Λάντζος Βασίλειος

Λάντζος Βασίλειος

Γνωστικό αντικείμενο
Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός (ΦΕΚ: 198/2-2-2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη 9:30 - 11:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Χορολογία με έμφαση στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό (Συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Ειδικά Θέματα ελληνικού παραδοσιακού χορού
-Καθοδηγούμενη Πρακτική Άσκηση Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά Θέματα Σπουδών στον Χορό (συνδιδασκαλία)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Χορευτικά Δρώμενα
-Παραδοσιακή μουσική

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1981
-Διδακτορικό Δίπλωμα στον Παραδοσιακό Χορό ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ, 2003

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Λάντζος Β. (2005). «Η λειτουργία των κοσμικών χορών στα πλαίσια της αναστενάρικης λατρείας στο Κωστί της επαρχίας Σωζοαγαθουπόλεως ΒΑ. Θράκης και στην Αγία Ελένη Σερρών». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εθνολογία τόμος 11/2005. Αθήνα: Ελληνική Εθνολογική Εταιρεία, σελ. 123-148.
  2. Λάντζος Β. (2007). «Κοινωνικός μετασχηματισμός και χορευτικά δρώμενα: Το παράδειγμα της ‘Ημέρας της μαμής ή Μπάμπως». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εθνολογία τόμος 13/2007. Αθήνα: Ελληνική Εθνολογική Εταιρεία, σελ. 179-211.
  3. Lantzos V. (2011). «Is “the anastenaria dance” a survival of mandilatos dance of Thrace: Myth or reality?». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Serbian Ethnological and Anthropological Society τόμος 17/2011. Institute of Ethnography Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, σελ. 81-108.
  4. Λάντζος Β. (2012). «Χορευτικά δρώμενα και φυσικό περιβάλλον: Η περίπτωση των αγιασμάτων και των κουριών στο Κωστί της Β Θράκης». Δημοσιεύτηκε στο Ηλεκτρονικό περιοδικό «Επιστήμη του χορού», τόμος 6/2014, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού (Ελ.Επ.Ε.Χ.), σελ. 55-66.
  5. Λάντζος Β. (2001). «Οι λειτουργίες των λατρευτικών – εκστατικών χορών του αναστεναρισμού στο Κωστί Αγαθουπόλεως ΒΑ. Θράκης». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λαϊκού Πολιτισμού με θέμα: «Μελωδία-Λόγος-Κίνηση». Οργανωτές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΣΕΡΡΩΝ, ΔΕΠΚΑ, σελ. 223-240.
  6. Λάντζος Β. (2004). «Ο ρόλος του χορού στη συγκρότηση της πολιτισμικής ταυτότητας των Κωστιλίδων της Ανατολικής Ρωμυλίας». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Λαϊκού Πολιτισμού με θέμα:  «Χορός και Πολιτισμικές Ταυτότητες στα Βαλκάνια». Οργανωτές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΣΕΡΡΩΝ, ΔΕΠΚΑ, σελ. 23-32.
  7. Lantzos V. (2012). «Dance events and healing in Anastenaria worship». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά (σε ηλεκτρονική μορφή CD-ron), τα οποία  αναρτήθηκαν στο internet στη διεύθυνση: http://www.cid-portal.org/cdr/athens2012/index.php/program), του 33ου  Παγκόσμιου  Συνεδρίου για την Έρευνα του Χορού, Αθήνα 21-25 Νοεμβρίου 2012. Διοργάνωση: Athens Section CID-UNESCO.
  8. Lantzos V. & Pateraki M. (2013). «Dance as a dedicative practice in anastenaria ritual». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Serbian Ethnological and Anthropological Society τόμος 22/2013. Institute of Ethnography Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, σελ. 85-107.


Πλήρες βιογραφικό