Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Μαλουσάρης Γρηγόρης

Μαλουσάρης Γρηγόρης

Γνωστικό αντικείμενο
Προπονησιολογία της Πετοσφαίρισης (ΦΕΚ: 458/11-4-2012)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 12.00-13.30
Τετάρτη 11.00-12.30
Παρασκευή 11.00-12.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης

Κατ' επιλογή:
-Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης Επί Άμμου