Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Μανδαλίδης Δημήτρης

Μανδαλίδης Δημήτρης

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητική Φυσικοθεραπεία (ΦΕΚ:116/7-2-2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 12.00-14.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:
-Αθλητική Φυσικοθεραπεία

Υποχρεωτικά Κύκλου Ειδίκευσης στο Γνωστικό Πεδίο "Ευρωστία & Υγεία":
-Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικά Κύκλου Ειδίκευσης στο Γνωστικό Πεδίο "Ευρωστία & Υγεία":
-Αξιολόγηση – Αρχές Αποκατάστασης Μυοσκελετικού Συστήματος

Υποχρεωτικά Mεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Eιδίκευσης στη Bιολογία της Άσκησης:
-Προχωρηµένη Aθλητική Φυσικοθεραπεία

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικά Mεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Eιδίκευσης στη Bιολογία της Άσκησης:
-Πειραµατική Aθλητική Φυσικοθεραπεία
-Σεµινάριο Aθλητικής Φυσικοθεραπείας
-Eιδικά Θέµατα Aθλητικής Φυσικοθεραπείας
-Kαθοδηγούµενη Mελέτη Aθλητικής Φυσικοθεραπείας

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Ανατομικές και λειτουργικές ασυμμετρίες του μυοσκελετικού συστήματος
-Αποκατάσταση μυοσκελετικών δυσλειτουργιών
-Πρόληψη τραυματισμών κατά την άθληση

 Σπουδές
-Πτυχίο στην Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ -  ΕΚΠΑ, 1987
-Πτυχίο Φυσικοθεραπείας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας - ΤΕΙ Αθηνών, 1993
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αθλητιατρική (MSc. in Sports Medicine), Trinity College, University of Dublin, 1998 (Πρ. αναγνώρισης ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. αρ. 32-437/2004)
-Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική, (Postgraduate Dip. in Statistics), Trinity College, University of Dublin 2000 (Πρ. αναγνώρισης ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. αρ. 36-469/2004)
-Διδακτορικό Δίπλωμα, Trinity College, University of Dublin, 2002 (Πρ. αναγνώρισης ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. αρ. 32-609/2004)

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Zemadanis, K., Sykaras, E., Athanasopoulos, S. & Mandalidis, D. (2015). Mobilization-with-Movement Prior to Exercise Provides Early Pain and Functionality Improvements in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome. International Musculoskeletal Medicine 37(3): 101-107.
  2. Wright, C., Brown, EL., Della Gatta, PA., Fatouros, IG., Karagounis, LG., Terzis, G., Mastorakos , G., Michailidis, Y., Mandalidis, D., Spengos, K., Chatzinikolaou, A., Methenitis, S., Draganidis, D.,  Jamurtas, AZ. & Russell AP. (2015). Regulation of Granulocyte Colony-Stimulating Factor and Its Receptor in Skeletal Muscle Is Dependent Upon the Type of Inflammatory Stimulus. Journal of Interferon & Cytokine Research 35(9): 10-19.
  3. Iatridou, K., Mandalidis, D., Chronopoulos, E., Vagenas, G. & Athanasopoulos, S. (2014). Static and dynamic body balance following provocation of the visual and vestibular systems in females with and without joint hypermobility syndrome. Journal of Bodywork and Movement Therapies 18(2): 159-164.
  4. Michailidis, Y., Karagounis, LG., Terzis, G., Jamurtas, AZ., Spengos, K., Tsoukas, D., Chatzinikolaou, A., Mandalidis, D., Stefanetti, RJ., Papassotiriou, I., Athanasopoulos, S., Hawley, JA., Russell, AP. & Fatouros, IG. (2013). Thiol-Based Antioxidant Supplementation Alters Human Skeletal Muscle Signaling and Attenuates its Inflammatory Response and Recovery after Intense Eccentric Exercise. American Journal of Clinical Nutritio, 98(1): 233-245.
  5. Ntousis, Τ., Mandalidis, D., Chronopoulos, E. & Athanasopoulos, S. (2013). EMG Activation of Trunk and Upper Limb Muscles Following Experimentally-Induced Overpronation and Oversupination of the Feet in Quiet Standing. Gait and Posture 37(2): 190-194.
  6. Τsakoniti, ΑΕ., Mandalidis, DG., Stoupis, CA. & Athanasopoulos, SI. (2011). Patellar Positioning and Thickness of the Knee Articular Cartilages in Young Asymptomatic Males with an Increased Q-Angle. Surgical and Radiologic Anatomy 33(2):  97-104.
  7. Mandalidis, DG. & O’ Brien, M. (2010). Relationship between hand grip isometric strength and isokinetic moment data of the shoulder stabilizers. Journal of Bodywork and Movement Therapies 14(1): 19-26.
  8. Athanasopoulos, S., Mandalidis, D., Tsakoniti, A., Athanasopoulos, I., Strimpakos, N., Papadopoulos, E., Pyrros, DG., Parisis, C. & Kapreli, E. (2008). The 2004 Paralympic Games: Physiotherapy Services in the Paralympic Village Polyclinic. The Open Access Journal of Sports Medicine 2: 85-92.
  9. Mandalidis, DG. & O’ Brien M. (2001). Isokinetic Strength of the Elbow Flexors with the Forearm in Supination and In the Neutral Position. Isokinetics and Exercise Science 9(2, 3): 111-117.
  10. Mandalidis, DG., McGlone, BS., Quigley, RF., McInerney, D. & O’ Brien, M. (1999). Digital Fluoroscopic Assessment of the Scapulohumeral Rhythm. Surgical and Radiologic Anatomy 21: 241-246.