Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Μαριδάκη Μαρία

Μαριδάκη Μαρία

Γνωστικό αντικείμενο
Εργοφυσιολογία (ΦΕΚ:0231/11-4-2007)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Σε επιστημονική άδεια από 15/10/2019 έως 30/6/2020

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Εργοφυσιολογία (Συνδιδασκαλία)
-Εργομετρία (Συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Άσκηση και Γυναίκα
-Ανάπτυξη, Ωρίμανση και Άσκηση
-Άσκηση, Ευρωστία & Υγεία (Συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά:
-Σεμινάρια Εργοφυσιολογίας
-Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Φυσιολογία της Άσκησης σε ειδικούς πληθυσμούς (φύλο, ηλικία, νόσοι)
-Φυσιολογία του σκελετικού μυός
-Κληρονομησιμότητα της σωματικής απόδοσης

 Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΕΑΣΑ (1979)- ΤΕΦΑΑ (1983), ΕΚΠΑ
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ, Μ.Βρετανία (1986)
-Διδακτορικό Δίπλωμα στην Εργοφυσιολογία: ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ, 1998

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Chryssanthopoulos C, Ziaras C, Zacharogiannis E, Travlos AK, Paradisis GP, Lambropoulos I, Tsolakis C, Zeglis F, Maridaki M. (2015). Variability of performance during a 60-min running race. J Sports Sci., 33(19):2051-60.
  2. Sakkas GK, Giannaki CD, Karatzaferi C, Maridaki M, Koutedakis Y, Hadjigeorgiou GM, Stefanidis I. (2015). Current trends in the management of uremic restless legs syndrome: a systematic review on aspects related to quality of life, cardiovascular mortality and survival. Sleep Med Rev., 21:39-49.
  3. Philippou A, Maridaki M, Pneumaticos S, Koutsilieris M. (2014). The complexity of the IGF1 gene splicing, posttranslational modification and bioactivity. Mol Med., 7;20:202-14.
  4. Bogdanis GC, Stavrinou P, Fatouros IG, Philippou A, Chatzinikolaou A, Draganidis D, Ermidis G, Maridaki M. (2013). Short-term high-intensity interval exercise training attenuates oxidative stress responses and improves antioxidant status in healthy humans. Food Chem Toxicol., 61:171-7.
  5. Giannaki CD, Hadjigeorgiou GM, Karatzaferi C, Maridaki MD, Koutedakis Y, Founta P, Tsianas N, Stefanidis I, Sakkas GK. (2013). A single-blind randomized controlled trial to evaluate the effect of 6 months of progressive aerobic exercise training in patients with uraemic restless legs syndrome. Nephrol Dial Transplant. 2013, 28(11):2834-40.
  6. Pafili ZK, Bogdanis GC, Tsetsonis NV, Maridaki M. (2009). Postprandial lipemia 16 and 40 hours after low-volume eccentric resistance exercise. Med Sci Sports Exerc., 41(2):375-82.
  7. Philippou A, Papageorgiou E, Bogdanis G, Halapas A, Sourla A, Maridaki M, Pissimissis N, Koutsilieris M. (2009). Expression of IGF-1 isoforms after exercise-induced muscle damage in humans: characterization of the MGF E peptide actions in vitro. In Vivo, 23(4):567-75.
  8. Bogdanis GC, Papaspyrou A, Theos A, Maridaki M. (2007). Influence of resistive load on power output and fatigue during intermittent sprint cycling exercise in children. Eur J Appl Physiol., 101(3):313-20.
  9. Maridaki M. (2006). Heritability of neuromuscular performance and anaerobic power in preadolescent and adolescent girls. J Sports Med Phys Fitness, 47 (3): 291-299.
  10. Philippou A., G.C. Bogdanis, A.M. Nevill and M. Maridaki (2004). Changes in the angle-force curve of human elbow flexors following eccentric and isometric exercise. European Journal of Applied Physiology, 93(1-2): 237-244.