Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Μητροτάσιος Μιχάλης

Μητροτάσιος Μιχάλης

Γνωστικό αντικείμενο
Προπονησιολογία της Ποδοσφαίρισης
(ΦΕΚ: 1375/31-12-2012)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη 13.00-15.00
Τετάρτη 13.00-15.00
Πέμπτη 12.00-14.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Ποδοσφαίρισης

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Τεχνική Ανάλυση Ποδοσφαίρισης
-Προπονητική Ποδοσφαίρισης
-Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρισης
-Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποδοσφαίρισης
-Ομαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης
-Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Προπονησιολογία Ποδοσφαίρισης
-Ανάλυση αγώνα στο Ποδόσφαιρο
-Εκπαίδευση προπονητών στο Ποδόσφαιρο

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στη ποδοσφαίριση: ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ, 1982,
-Μεταπυχιακές σπουδές:
SpezialisierendeFortbildungimFussball: Ανώτατη Σχολή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κολωνίας (Deutsche Sporthochschule Köln), 1993-1995
Promotionsvorbereitendes Studium (Trainingslehre imFussballund Europaeische Sportstudien): Ανώτατη Σχολή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κολωνίας (Deutsche Sporthochschule Köln), 1996-2000
-Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο «Doktor der Sportwissenschaften»: Ανώτατη Σχολή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κολωνίας (Deutsche Sporthochschule Köln), 2003

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Mitrotasios, M., Armatas, V. (2014). Analysis of Goal Scoring Patterns in the 2012 European Football Championship. The Sport Journal. United States Sports Academy. America’s Sports University. http://thesportjournal.org/article/analysis-of-goal-scoring-patterns-in-the-2012-european-football-championship/
  2. Michailidis, C., Michailidis, Y., Mitrotasios, M., Papanikolaou, Z., (2013). Analysis of goals scored in the UEFA champions’ league in the period 2009/2010. Serb J Sport Sci. 7(2): 51.
  3. Manolopoulos, E., Kalapotharakos, V., Ziogas, G., Michalis Mitrotasios, Spaneas, K., Tokmakidis, S. (2012). Heart Rate Responses during Small-Sided Soccer Games. Journal Sports Medicine Doping Studies, 2:108, ISSN: 2161-0673. 1000108, JSMDS, Volume 2, Issue 2.
  4.  Ispirlidis, I., Mitrotasios, M., Gourgoulis, V. (2008). Endurance adaptions in professional soccer players during the off season period. Sports Organization Journal, Department of Sport Management Sparta, University of Peloponnese, 6 (1), 25-29.
  5. Μitrotasios, M., Sentelidis, T. H. & Sotiropoulos, A., (2006). The systematic observation and analysis of the scored goals in soccer as a base to coaching in the training and the match. Hellenic Journal of Physical Education, 60, 58-74.
  6. Mitrotasios M. (2005): Harmonization of Soccer Coach Professional Education at European Level. Sports Law Implementation and the Olympic Games. In. D. Panagiotopoulos (Ed.). Athens: Sakkoulas, 486-495.
  7. Mitrotasios, M., Sotiropoulos, A., Vagenas, G. (2005): Statistical Profile of Coach Replacement in the Greek Professional Soccer League. Sportmanagement International Journal – Choregia, Department of Sport Management Sparta, University of Peloponnese, 1 (1): pp 52-61.
  8. Mitrotasios M., Sotiropoulos A., Zarotis G., Varsamis P., Katsagolis A. (2004): Erfolgsursachen von Fußballtrainern in der Bundesliga. Leistungssport 34, 1, S. 50-54. (ISSN. 0341-7387), http://leistungssport.net/index.php?id=5&year=2004&aid=13
  9. Mitrotasios, M./ Tokarski, W./ Gerisch, G. (2002): Das Selbstkonzept des Trainers im Sozialsystem des Spitzenfußballs. FIT- WISSENSCHAFTSMAGAZIN der Deutschen Sporthochschule Köln 7 (2002) 1, S. 37-45. (ISSN: 1434-7776.