Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Μπαρζούκα Καρολίνα

Μπαρζούκα Καρολίνα

Γνωστικό αντικείμενο
Ειδική Προπονησιολογία Πετοσφαίριση (661/12-7-2012)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τετάρτη 9.00-10.00
Πέμπτη 8:00-10:00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Προπονητική Πετοσφαίρισης
-Τεχνική Πετοσφαίρισης
-Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης
-Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης
-Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης
-Καθοδηγούμενη Μελέτη Πετοσφαίρισης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Κινητική μάθηση
-Αγωνιστική απόδοση
-Παράγοντες που επιδρούν στην εξέλιξη των αθλητών της πετοσφαίρισης

Σπουδές
-Πτυχίο ΕΑΣΑ 1982
-Πιστοποίηση Ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος 1983
-Διδακτορικό δίπλωμα ΤΕΦΑΑ 2004

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. BARZOUKA Κ. SOTIROPOULOS K. KIOUMOURTZOGLOU E (2015)The effect of feedback through an expert model observation on performance and learning the pass skill in volleyball and motivation. Journal of Physical Education and Sport 15 (3), 407 - 416
  2. Rousanoglou, E., Barzouka, K., Boudolos, K. (2013). Seasonal changes of jumping performance and knee muscle strength in under-19 women volleyball players. Journal of Strenght and Contitioning Research. 2013 Apr;27(4): 1108-17. Doi 10.1519/JSC. ObO13e3182606e05.
  3. Sotiropoulos, Κ., Smilios, I., Christou, M.,  Barzouka, K., Spaias, A.,  Douda, H., and Tokmakidis,S (2010) Effects of warm-up on vertical jump performance and muscle electrical activity using half-squats at low and moderate intensity. Journal of Sports Science and Medicine 9, 326 - 331  
  4. Bergeles N., Barzouka K. and Malousaris, G. (2010) Performance effectiveness in Complex II of Olympic-level male and female volleyball players. International journal of Volleyball Research. Vol 10 No 1 26-33.
  5. Bergeles., N., Barzouka., K. and Nikolaidou E. (2009) Performance of male and female setters and attackers on Olympic-level volleyball teams. International journal of Performance Analysis of Sport. 9, 141-148
  6. Barzouka k., Nikolaidou M.E., Malousaris G., Bergeles N. (2008) Performance of male and female volleyball attackers in the 2004 Olympic games. Journal of Physical Education and Sport, 2008, Vol. 8, Νο.1, p.8-10
  7. Malousaris, G., Bergeles, N., Barzouka, K., Bayios, I., Nassis, G., Koskolou, M.(2008) Somatotype, size and body composition of competitive female volleyball players. Journal of Science and Medicine in Sport 11, 337-344
  8. Barzouka, K., Bergeles, N., Hatziharistos, D. (2007) Effect of Simultaneous Model Observation and Self Modeling on Volleyball Skill Acquisition. Perceptual and Motor Skills, 104, 32-42.
  9. Barzouka., Κ., Nikolaidou., Μ.Ε., Malousaris, G., & Bergeles, N. (2006) Performance Excellence of Male Setters and Attackers in Complex I and II on Volleyball Teams in the 2004 Olympic Games. International  journal of Volleyball Research. V9 No 1, 19-24.
  10. Barzouka., K., Malousaris., G., Bergeles N. (2005). Comparison of effectiveness between complex I and complex I in women volleyball in 2004 Olympic games. Physical Education and Sport management, 15, 102-106.