Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Μπουντόλος Κωνσταντίνος

Μπουντόλος Κωνσταντίνος

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητική Βιομηχανική

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 10.00-12.00 (γραφείο)
Πέμπτη 11.00-12.00 (εργαστήριο)

Μαθήματα βασικού πτυχίου
Υποχρεωτικό:
-Αθλητική Βιο-Μηχανική

Κατ' επιλογή:
-Κινησιολογία
-Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιο-Μηχανική (Συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Εργονομία (Συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης»:
-Προχωρημένη Αθλητική Βιο-Μηχανική
-Πειραματική Αθλητική Βιο-Μηχανική
-Ειδικά Θέματα Αθλητικής Βιο-Μηχανικής
-Σεμινάρια Αθλητικής Βιο-Μηχανικής  (συνδιδασκαλία)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Βιο-Μηχανική και Κινησιολογική ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης
-Απόδοση του ανθρώπινου κινητικού μηχανισμού.
-Αξιολόγηση και βελτίωση αθλητικής τεχνικής

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής (Αθήνα, 1979).
-Δίπλωμα Ειδικότητας Κλασικού Αθλητισμού, Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής (Αθήνα, 1979).
-Διδακτορικό Δίπλωμα (Dr of Philosophy) Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού-Ανώτατη Σχολή Φυσικής Αγωγής – Γ. Ντιμιτρόφ (Σόφια-Βουλγαρία, (6/1983).
-Αναγνώριση Διδακτορικού Διπλώματος από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (9/1983).

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Gouvali, M.K, & Boudolos, K.D (2006). Match between school furniture dimensions and children’s anthropometry, APPL ERGONOMICS 37 (6): 765-773.
  2. Rousanoglou, E.N & K.D. Boudolos (2007). Angle specificity of the knee extensor age-related profile in young female athletes, International Journal of Sports Medicine, Jan; 29 (1):66-9.
  3. Rousanoglou, E.N, Georgiadis, G. & Boudolos, K.D (2008). Muscular strength and jumping performance relationships in young women athletes, Journal of Strength and Conditioning Research, 22(4):1375-8.
  4. Rousanoglou, Ε.Ν, W. Herzog,  K.D. Boudolos, (2010) Moment-angle relations in the initial time of contraction, International Journal of Sports Medicine, 31, 651-655.
  5. Rousanoglou, E. N., Barzouka, K. G., & Boudolos, K.D. (2013). Seasonal changes of jumping performance and knee muscle strength in under-19 women volleyball players. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(4), 1108-17.
  6. Argiriou, M., Rousanoglou E., Boudolos K.D, and T. Bolatoglou (2014). The role of the preceding technical and tactical skill on jump shot accuracy in male and female basketball players. J Athl Enhancement 2014, 3:4    doi: 10.4172/2324-9080.1000157.
  7. Rousanoglou, E.N., K.S. Noutsos, I.A. Bayios, & K. D. Boudolos (2015). Self-Paced and temporally constrained throwing performance by handball experts and novices without foreknowledge on target position, Journal of Sports Science and Medicine (2015) 14, 41-46 Medicine.
  8.  Rousanoglou, E.N. , Noutsos, K.  Pappas, A.  Bogdanis, G.  Vagenas, G.  Bayios, I.A.  Boudolos, K.D. (2016). Alterations of vertical jump mechanics after a half-marathon mountain running race (2016). Journal of Sports Science and Medicine Vol. 15, Issue 2, June 2016, Pages 277-286.
  9. Kondilopoulos, N., Rousanoglou, E.N. & Boudolos, K.D. (2018). Inertial sensing of the motion speed effect on the sit-to-walk activity.  Gait and Posture Vol. 61, March 2018, Pages 111-116.
  10. 10. Emmanouil A. A., E. N. Rousanoglou & K. D. Boudolos  (2018). Neck, Shoulder and Low Back Musculoskeletal Pain in Greek Physical Education University Students: A Series of Three Cross-Sectional Studies. JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE AND CARE, DOI :  10.14302/issn.2474-3585 jpmc. -18- 2178, Vol 2 Issue 2 Pg. no.- 32