Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Νικηταράς Νικήτας

Νικηταράς Νικήτας

Γνωστικό αντικείμενο
Άσκηση για Όλους (ΦΕΚ: 977 τεύχος Γ, 4/10/2017)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
 ΔΕΥΤΕΡΑ  10.00-11.30, ΠΕΜΠΤΗ 12.00-13.30

Μαθήματα
Κατ' επιλογή:  
1. Άσκηση για Όλους
2. Κατασκηνωτικός θεσμός & Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής

Μεταπτυχιακά:
Άσκηση για Όλους

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 Άσκηση για Όλους
Φυσική Δραστηριότητα και υγεία  
Οργανωμένη  Κατασκήνωση

 Σπουδές
-ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΑΣΑ
-ΕΞΩΜΟΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Α.Π.Θ
-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΚΠΑ

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Thøgersen-Ntoumani, C., Ntoumanis, N., Cumming, J., & Nikitaras, N. (2012). Exercise imagery and its correlates in older adults. Psychology of Sport and Exercise, 13, 19-25.
  2. Thøgersen-Ntoumani Cecilie; Ntoumanis Nikos; Nikitaras Nikitas,(2010)Unhealthy weight control behaviours in adolescent girls: a process model based on self-determination theory. Psychology & health ,  25(5):535-50.
  3. Nikitas Nikitaras, G. Ntallas, N Pasantaras, V Diafas, V Diamanti, (2009)The parental evaluative tendency for the operational model of private camps in theCreek region, ,International  Joyrnal of Fitness of India, Volume 5 Issue 2 Jyly, pp 13-20
  4. Cecilie Thøgersen-Ntoumani, Nikos Ntoumanis, Nikitas Nikitaras,(2008)Typologies of Greek inactive older adults based       on reasons for abstaining from  exercise and conditions for change, Journal of Sports Sciences, 26, 1341-1350
  5. Chrysagis, N. K., Nikitaras, N., Charitou, S., Douka, A., Skordilis, E. K., & Koutsouki,D. (2007).  Sports for all‟ programs of elderly women. Choregia, 3, 5-15
  6. NikitarasN., BekiariA., KritikosA., Skordilis E., Sakellariou K., (2008)The value of physical activity and health in the Hippocratic Collection (Corpus Hippocraticum), Italian Journal of Sport Sciences,:1:83-87
  7. Vassilis Barkoukis, Nikos Ntoumanis and Nikitas Nikitaras,(2007) Comparing dichotomous and trichotomous approache to achievement goal theory:An example using motivational regulations as outcome variables, British  Journal of Educational Psychologi ,77, 683-702
  8. N.Nikitaras, G.Dallas, N. Patsantaras.,(2007) The assements and the evaluative order of the functional parameters of a Camp by Greek parents, Sport Science, Romania, no. 61 (6)
  9. Barkoukis,V.,Thøgersen-Ntoumani C., Ntoumanis, N.,& Nikitaras,N.(2007) Achievement goals in physical education: Examining the predictive ability of five different dimensions of motivational climate. European Physical Education Review.Volume  13(3):267-285:081794
  10. Nikitaras. N., Ntumanis. N.,(2003) Criteria of personal, boys, and girls, popularity as ranked by Greek adolescents, Perceptual and Motor Skills, 97, 281-288