Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Νούτσος Κωνσταντίνος

Νούτσος Κωνσταντίνος

Γνωστικό αντικείμενο
Προπονησιολογία Χειροσφαίρισης
(ΦΕΚ: 1369/13-8-2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 10:00-12:00
Τετάρτη 09:00-11:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Χειροσφαίρισης

Μεταπτυχιακά:
-Μέθοδοι αξιολόγησης στην αθλητική προπόνηση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Σωματομετρήσεις και σωματική σύσταση αθλητών
-Χειροσφαίριση, προπονητική και επιλογή ταλέντων
-Διατροφή αθλητών

Σπουδές
-Ινστιτούτο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βουκουρεστίου, 1986.
-Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής ,Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, 1994.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Noutsos, K. (2015). Dietary Supplement Intake in Greek Team Sports Athletes. Journal of Athletic Enhancement , 4(1), 80-86.
  2. Μελετάκος, Π., Χατζηχαριστός, Δ., Μανασής, Β., Νούτσος, Κ., Αποστολίδης, Ν., Μπάγιος. Ι. (2015) Ανταγωνιστικότητα εθνικών πρωταθλημάτων χειροσφαίρισης μια διαχρονική μελέτη. Κινησιολόγια,1, 85-88.
  3. Rousanoglou, E., Noutsos, K., Bayios, I., Boudolos, K. (2014). Self-paced and temporally constrained throwing performance by handball experts and novices without foreknowledge of target position. Journal of Sports Science and Medicine 14 (1), 41-46.
  4. Meletakos,  P., Noutsos, K.,  Manasis, V., Bayios, I. (2014). The mediating effect of competitive balance on the relation between foreign players and performance of the Greek National Basketball Team, Journal of Physical Education and Sport Management, 5(7), 72-80.
  5. Rousanoglou, E., Noutsos, K., Bayios, I. (2014). Playing level and playing position differences   in anthropometric and physical fitness characteristics of elite junior handball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 54(1). 611-621.
  6. Rousanoglou, E., Noutsos, K., Bayios, I., Boudolos, K. (2014) Electromyographic activation pattern during handball throwing by experts and novices. Journal of Athletic Enhancement, 3:2
  7. Rousanoglou, E., Noutsos, K., Bayios, I., Boudolos, K. (2014). Ground reaction forces and throwing performance in elite and novice players in two types of handball shot. Journal of Human Kinetics 40, 49-55.
  8. Bekris, E., Mylonis, E., Gioldasis, A., Gissis, I., Sarakinos, A., Noutsos K (2014). The effects of fatigue in small-sided games workouts. Indian Journal of Applied Research 4(2), 17-20.
  9. Giannopoulou, I., Noutsos, K., Apostolidis, N., Bayios, I., Nassis, G. (2013). Performance level affects the dietary supplement intake of both individual and team sports athletes. Journal of Sports Science and Medicine, 12(1), 190-196.
  10. Νούτσος, Κ., Νάσσης, Γ., Μπάγιος, Ι. (2012). Χρήση συμπληρωμάτων διατροφής από αθλητές χειροσφαίρισης στην Ελλάδα. Φυσική Αγωγή &Αθλητισμός, 32(2), 46-58.