Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Ντάλλας Γεώργιος

Ντάλλας Γεώργιος

Γνωστικό αντικείμενο
Ενόργανη Γυμναστική  (ΦΕΚ: 958/6-10-2010, Τ.Γ')

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές 
Τετάρτη  11:00-13:00
Πέμπτη 13:00-14:00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή:
-Διδακτική και Προπονητική της Ενόργανης Γυμναστικής
-Διδακτική και Προπονητική στο Τραμπολίνο

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση Ενόργανης Γυμναστικής
- Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής
-Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ενόργανης Γυμναστικής
-Ειδικά Θέματα Ενόργανης Γυμναστικής
-Καθοδηγούμενη Προπονητική Εξάσκηση Ενόργανης Γυμναστικής

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά Θέματα Γυμναστικής & Χορού (Συνδιδασκαλία)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Αξιολόγηση φυσιολογικών παραμέτρων
-Εφαρμοσμένη αθλητική έρευνα
-Προπόνηση δόνησης

Σπουδές
-Πτυχίο   Ε.Α.Σ.Α ΑΘΗΝΑΣ, 1981
-Ισοτιμία ΤΕΦΑΑ  ΑΘΗΝΑΣ,  1985
-ΠτυχίοΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα Φυσιοθεραπείας, 1986
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: ΤΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ, 2001

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Dallas G., Paradisis G., Kirialanis P., Mellos V., Argitaki P., Smirniotou A. (2015). The acute effects of different training loads of whole body vibration on flexibility and explosive strength of lower limbs in divers. Biology of Sport, 32:235-241.
  2. Dallas G., Tsiganos G., Tsolakis Ch., Tsopani D., Di Cagno A., Smirniotou A. (2014). The acute effect of different stretching methods on flexibility and jumping performance in competitive artistic gymnasts. The Journal of Sport Medicine and Physical Fitness 54 (6): 683-690
  3. Dallas, G., Kirialanis P., Mellos V. (2014). The acute effect of Whole-Body Vibration on flexibility and explosive strength of young gymnasts. Biology of Sport 31, 3:233-237
  4. Tsopani D., Dallas G., Tsiganos G., Papouliakos S., Di Cagno A., Korres G., Riga M., Korres, St. (2014). Short-term effect of whole-body vibration training on balance, flexibility and lower limb explosive strength in elite rhythmic gymnasts. Human Movement Science 33, 149-158
  5. Dallas, G., Kirialanis, P. (2013). The effect of two different conditions of whole-body vibration on flexibility and jumping performance of artistic gymnasts. Science of Gymnastics Journal, 5(2), 67 – 77.
  6. Dallas, G., Zacharogiannis, E., Paradisis, G. (2013). Physiological profile of elite Greek gymnasts. Journal of Physical Education and Sport, 13, 1 (5), 27-32.
  7. Tsopani, D., Dallas, G., Skordilis, E. (2011). Competitive State Anxiety and performance in young female rhythmic gymnasts. Perceptual and Motor Skills, 112 (2), 549-560
  8. Dallas, G., Mavvidis, A., and Chairopoulou, L. (2011). “Influence of angle view on judge’s evaluations of inverted cross in men’s rings. Perceptual and Motor Skills, 112 (1), 109-121
  9. Dallas, G., Kirialanis, P. (2010). Judge’s evaluation of routines in men artistic gymnastics. Science of Gymnastics Journal, 3 (1), 49-57.
  10. Dallas, G., Mavvidis, A. (2010). The influence of verbal kinematics information feedback during the performance a serial gymnastic skill. Serbian Journal of Sport Sciences, 4(1-4), 55-62.