Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Παναγιωτόπουλος Δημήτριος

Παναγιωτόπουλος Δημήτριος

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητικό Δίκαιο    (ΦΕΚ Γ’ 557/30-04-2014)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα: 12:30-13:00
Τρίτη: 10:00-14:00
Πέμπτη 8:00-9:00
Παρασκευή: 8:00-9:00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή: 
-Αθλητικό Δίκαιο

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Αθλητικές Εργασιακές Σχέσει
-Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί και Δίκαιο Ολυμπιακών Αγώνων
 
Μεταπτυχιακά:
-Αθλητικό Δίκαιο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα  
-Εμπλοκή με τον Αθλητισμό -Προσωπικές και Οικονομικές ελευθερίες  στον Αθλητισμό
-Διεθνής αθλητική έννομη τάξη - Lex Sportiva & Αθλητική Δικαιοδοσία
-Αθλητικά αδικήματα , αγωνιστικά και φίλαθλα Ήθη

Σπουδές
-Πτυχίο  Σωματικής Αγωγής, ΕΑΣΑ  1974
-Πιστοποιητικό Ισοτιμίας  ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ 1985
-Πτυχίο Νομικής Σχολής  ΝΟΕ-ΑΠΘ 1988
-Μεταπτυχιακές Σπουδές Φιλοσοφίας, Φιλ. Σχολή –ΕΚΠΑ, 1982-85
-Διδακτορικό Δίπλωμα  στη Φ.Α & Αθλ., Αθλητικό Δίκαιο:  ΕΚΠΑ, 1990

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1.  Dimitrios P. Panagiotopoulos (2015) “Employments Relations in Sports Activities and  Protection of Individual and Economics Freedoms: A Corpus Juris Athletiki”, in: International Sports Law Review Pandektis, Vol. 11:1/2, pp.8-20.
  2. Dimitrios P. Panagiotopoulos (2014), "Contracts for Sports Services", Kutafin University Law Review (KULawR), Vol.I:2, pp 191 -207.
  3. Dimitrios P. Panagiotopoulos (2014), “General Principles of Law in International Sports Activities And Lex Sportiva”, in: International Sports Law Review Pandektis,Vol. 10:3-4, pp.332-350, in: Επισκόπηση Αθλητικού ΔικαίουLex Sportiva ,Τευχ.10:2014 (in Greek), Τευχ. 10:2014, σελ. 2-11 και σε: Sports Science Research ( in Chinese) No 1, pp 74-81.
  4. Dimitrios P. Panagiotopoulos (2014) In Sports Activities when there is Ludica, Lex is Not, but when Lex is, then only Lex Sportiva is !!! As a Category of Sports Law, in: e- Lex Sportiva Journal, Vol. I:2, pp.7-18
  5.  Dimitrios P. Panagiotopoulos (2013), “Clauses for A Legitimizing Basis of Regulatory Competence in International Sports Activities a Lex Sportiva & Lex Olympica Constitutional Charter”, in: International Sports Law Review Pandektis (ISLR/Pand), Vol. 10: 1-2, pp.15-24
  6.  Dimitrios P. Panagiotopoulos (2013), “Sporting Jurisdictional Order and Arbitration”, in: US-China Law Review, Vol. 10:2, pp.130-140.
  7. Dimitrios P.  Panagiotopoulos, Angelos Patronis (2011), “Expulsion of A Basketball Club From the National League due to Transgression of the Greek Sports Law Provisions –Theoretical Review and Localization of the Consequences”, in: International Sports Law Review Pandektis (ISLR/Pand), Vol. 9: 1-2, pp.191-202
  8. Dimitrios P. Panagiotopoulos (2011), “Lex Sportiva and International Legitimacy Governing: Protection of Professional Players”, US-China Law Review, Vol. 8:87, pp 122-136.
  9. Dimitrios P. Panagiotopoulos (2010), “Institutional Foundation of Physical Education and Sports Games, in: International Journal of Physical Education (IJPE), 1: 2010, pp. 25-35.
  10.  Dimitrios P. Panagiotopoulos, Ioannis Mournianakis, Vaggelis Alexandrakis, Sergios Manarakis (2010), “Prospects for EU Action in the Field of Sport after the Lisbon Treaty”, in: International Sports law Review Pandektis, Vol. 8:3-4, pp. 301-310.