Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Παραδείσης Γεώργιος

Παραδείσης Γεώργιος

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητικοί Δρόμοι (ΦΕΚ 534/9-6-2017)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη και Τετάρτη 12.00-14.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Δρόμων (συνδιδασκαλία)
-Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης (συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Τεχνική Ανάλυση αθλητικών δρόμων
-Μεθοδολογία διδασκαλίας αθλητικών δρόμων

Μεταπτυχιακά:
-Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης (συνδιδασκαλία)

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Εργοφυσιολογικές και βιομηχανικές προσαρμογές της προπόνησης
-Κινητικά και κινηματικά χαρακτηριστικά της κίνησης
-Φυσική δραστηριότητα και υγεία

 Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1989
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Προπονητική του Αθλητισμού: University of Sheffield, Sheffield, Μεγάλη Βρετανία, 1991
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Προπονητική του Αθλητισμού: Leeds Beckett University, Leeds, Μεγάλη Βρετανία, 1998
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2001

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. C Chryssanthopoulos, C Ziaras, E Zacharogiannis, A Travlos, GP Paradisis, I Lambropoulos, C Tsolakis, F Zeglis, M Maridaki (2015). Variability of performance during a 60-min running race. Journal of Sports Sciences, 33 (19), 2051-2060. doi: 10.1080/02640414.2015.1026379
  2. Pappas, P., Paradisis, G., & Vagenas, G. (2015). Leg and vertical stiffness (a) symmetry between dominant and non-dominant legs in young male runners. Human Movement Science, 40, 273-283. doi:10.1016/j.humov.2015.01.005
  3. Paradisis GP, Zacharogiannis E., Mandila D., Smirtiotou A., Argeitaki P., Cooke C. (2014). Multi-Stage 20-m shuttle run fitness test, maximal oxygen uptake and velocity at maximal oxygen uptake. Journal of Human Kinetics, 41, 81-87. doi:10.2478/hukin-2014-0035
  4. GP Paradisis, P. Pappas. A.Theodorou, E. Zacharogiannis, E.Skordilis and A. Smirniotou (2014). Effects of Static and Dynamic Stretching on Sprint and Jump Performance in Boys and Girls. Journal of Strength and Conditioning Research. 28 (1), pp 154–160. doi:  10.1519/JSC. 0b013e318295d2fb
  5. GP Paradisis, A. Bissas, C. Cooke (2013). Changes in Leg Strength and Kinematics with Uphill - Downhill Sprint Training, International Journal of Sports Science & Coaching, 8(3): 543-556. dx.doi.org/10.1260/1747-9541.8.3.543.
  6. GP Paradisis, Α. Μπίσσας, C. Cooke (2009). Combined Uphill and Downhill Sprint Running Training is More Efficacious than Horizontal, International Journal of Sports Physiology and Performance, 4: 229-243.
  7. GP Paradisis, Ηλίας Ζαχαρόγιαννης (2007). Effects of whole-body vibration training on sprint running kinematics and explosive strength performance. Journal of Sports Science and Medicine, 6, 44 – 49. www.jssm.org/vol6/n1/5/v6n1-5text.php
  8. GP Paradisis, C. Cooke (2006). The effects of sprint running training on sloping surfaces. Journal of Strength and Conditioning Research, 20(4), pp 767 - 777.
  9. A. Theodorou, K. Havenetidis, C. Zanker, J. O’Hara, R. King, C. Hood, GP Paradisis, C. Cooke (2005). Effects of acute creatine loading, with, or without carbohydrate on repeated bouts of maximal swimming in high performance swimmers. Journal of Strength and Conditioning Research, 19(2), pp 265 - 269. 
  10. GP Paradisis, C. Cooke (2001). Kinematic and Postural Characteristics of Sprint Running on Sloping Surfaces. Journal of Sport Science, Vol. 19 pp 149-159.  http://www.informaworld.com/ smpp/content~db=all~content=a713776413