Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Πασχάλης Βασίλης

Πασχάλης Βασίλης

Γνωστικό αντικείμενο
Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία (ΦΕΚ: 1053/19-10-2016)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη 9:00-10:00 και Πέμπτη 14:00-16:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Εργοφυσιολογία

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία

Μεταπτυχιακά:
-Προχωρημένη Εργοφυσιολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Έκκεντρη άσκηση και ασκησιογενής μυϊκός τραυματισμός.
-Έκκεντρη άσκηση και οξειδωτικό στρες.
-Έκκεντρη άσκηση, διατροφικά συμπληρώματα και ασκησιογενείς προσαρμογές.

Σπουδές
Πτυχίο ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ, 1996.
Διδακτορικό Δίπλωμα ΤΕΦΑΑ – ΠΘ, 2004.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Άρθρα ανασκόπησης

  1. Margaritelis VN, Cobley JN, Paschalis V, Veskoukis AS, Theodorou AA, Kyparos A, Nikolaidis MG. Going retro: Oxidative stress biomarkers in modern biology. Free Radic Biol Med. 98: 2-12, 2016.
  2. Margaritelis VN, Cobley JN, Paschalis V, Veskoukis AS, Theodorou AA, Kyparos A, Nikolaidis MG. Principles for integrating reactive species into in vivo biological processes: examples from exercise physiology. Cell Signal 28: 256-271, 2016.

 

Ερευνητικά άρθρα

  1. Margaritelis NV, Theodorou AA, Paschalis V, Veskoukis AS, Dipla K, Zafeiridis A, Panayiotou G, Vrabas IS, Kyparos A, Nikolaidis MG. Experimental verification of regression to the mean in redox biology. Free Radic Res. 6:1-24, 2016.
  2. Margaritelis NV, Kyparos A, Paschalis V, Theodorou AA, Panayiotou G, Zafeiridis A, Dipla K, Nikolaidis MG, Vrabas IS. Reductive stress after exercise: the issue of redox individuality. Redox Biol, 2: 520-528, 2014.
  3. Paschalis V, Theodorou AA, Panayiotou G, Nikolaidis MG, Kyparos A, Grivas GV, Vrabas IS. Stair descending exercise using a novel automatic escalator: effects on muscle performance and health-related parameters. PLoS One, 8(2): e56218, 2013.
  4. Theodorou AA, Nikolaidis MG, Paschalis V, Koutsias S, Panayiotou G, Fatouros IG, Koutedakis Y, Jamurtas AZ. No effect of antioxidant supplementation on muscle performance and blood redox status adaptations to eccentric training. Am J Clin Nutr. 93(6): 1373-1383, 2011.
  5. Paschalis V, Nikolaidis MG, Theodorou AA, Panayiotou G, Fatouros IG, Koutedakis Y, Jamurtas AZ. A weekly bout of eccentric exercise is sufficient to induce health-promoting effects. Med Sci Sports Exerc. 43(1): 64-73, 2011.
  6. Paschalis V, Nikolaidis MG, Giakas G, Theodorou AA, Sakellariou GK, Fatouros IG, Koutedakis Y, Jamurtas AZ. Beneficial changes in energy expenditure and lipid profile after eccentric exercise in overweight and lean women. Scand J Med Sci Sports. 20(1): e103-111, 2010.
  1. Paschalis V, Theodorou AA, Kyparos A, Zafeiridis A, Dipla K, Panayiotou G, Vrabas IS, Nikolaidis MG. Vitamin C supplementation decreases oxidative stress and may improve exercise performance only in individuals with low vitamin C levels. Eur J Nutr. 55(1): 45-53, 2016.
  2. Theodorou AA, Paschalis V, Kyparos A, Panayiotou G, Nikolaidis MG. Passive smoking decreases and vitamin C increases exercise-induced oxidative stress: does this make passive smoking an anti-oxidant and vitamin C a pro-oxidant stimulus? Biochem Biophys Res Commun, 454: 131-136, 2014.