Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Πατσαντάρας Νικόλαος

Πατσαντάρας Νικόλαος

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητική Κοινωνιολογία (ΦΕΚ : 981/02-10-2015)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τετάρτη : 14:00-16:00
Πέμπτη : 12:00-14:00

 Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Αθλητική Κοινωνιολογία

 Κατ' επιλογή:
-Ολυμπισμός : Κοινωνιολογική Προσέγγιση

 Μεταπτυχιακά:
-Κοινωνιολογία Αθλητισμού
-Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας Αθλητισμού

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Διαφοροποίηση και εσωτερική Διαφοροποίηση του Αθλητισμού
-Τεχνολογία, Αθλητικός Χώρος και Χρόνος, Βιολογικό & Κοινωνικό σώμα, Αθλητικές Ταυτότητες Βία και Φαρμακοδιέγερση στον Αθλητισμό των Επιδόσεων
-Παγκοσμιοποίηση, Κοσμοπολιτισμός, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ολυμπακός Αθλητισμός

Σπουδές
-Πτυχίο ΕΑΣΑ : 1982 (Πιστοποιητικό ισοτιμίας με πτυχίο ΤΕΦΑΑ, αρ. πρ. 959/1-2-1988)
-Μεταπτυχιακές Σπουδές 1989-1993  : Πανεπιστήμιο Konstanz Γερμανία, Μεταπτυχιακά Σεμινάρια στα τμήματα : Αθλητικής Επιστήμης (Sportwissenschaft) , Κοινωνιολογίας (Soziologie), Διοίκησης Επιχειρήσεων (Verwaltungswissenschaft)
-Διδακτορικό Δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες (Fachbereich Sportwissenschaft) :  Πανεπιστήμιο Konstanz Γερμανία 1994

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
1. Patsantaras, N. (2015).Can Sports Law Contribute to Regulating the Under-representation of Women in Sport-governing   Bodies? A Case Study in Greece.Pandektis International Sports Law Review,11: 1-2,  128-138.
2. Patsantaras, N. (2015). Cosmopolitanism an alternative way of thinking in the contemporary Olympics. European Journal for Sport and Society, 12 (2), 215-238.
3. Patsantaras, Nikolaos (2014). Rethinking the issue of stadium football violence in Greece: A theoretical- empirical approach.Biology of Exercise,   3,  21-38.
 4. Patsantaras, N. (2013). Using global sport ceremonies to activate Human Rights: An approach prompted by the Beijing Olympic Games.  Pandektis International Sports Law Review,10, (1,2), 30-51.
5. Kamberidou,Tsopani, Dallas, Patsantaras (2009).“A Question of Identity and Equality in Sports: Men’s Participation in Rhythmic Gymnastics.”  NEBULA: a Journal of Multidisciplinary Scholarship, Nebula 6.4, Australia, December 2009: 220-237.   (online open access journal: Nebula 6.4 at http://www.nobleworld.biz).
6. Patsantaras, N.; Kamperidou,I.; Panagiotopoulos, P. (2008).  Sports: Social Inclusion or Xenophobia? PandektisInternationalSportsLawReview, 7, (3-4), 404-415.
7. Nikitaras, N., Dallas, G., Patsantaras, N. (2009) : The parental evaluative tendency for the operational model of private camps in the Greek region. International Journal of Fitness,5,  2, July 2009: 13-21.  
8. Patsantaras, Nikolaos (2008). Olympic Messages : Olympic Ideology and Olympic social reality. Choregia. SportManagementInternationaljournal, 4, 1, 55-65.
9. Kamberidou, Irene & Patsantaras, Nikolaos (2007).  A New Concept in European Sport Governance: Sport as Social Capital. BiologyofExercise 3, 21-34.
 10.Patsantaras, N., Mitrotasios, M., Zarotis, G., Sotiropoulos, A., Katsagolis, A. (2005). ‘Sinndimensionen des Olympischen Wettkampfs. Eine systemtheoretische Betrachtung’. In : Das Wissenschaftsmagazin der Deutschen Sporthochschule Köln. 2/2005 : 38-46.