Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Ρουσάνογλου Ελισσάβετ

Ρουσάνογλου Ελισσάβετ

Γνωστικό αντικείμενο
Aθλητική Βιο-μηχανική (ΦΕΚ 550/14-06-2017, τ. Γ΄)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο
Δευτέρα και Πέμπτη: 11.15-12.15

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Aθλητική Βιο-μηχανική (Συνδιδασκαλία)
-Πτυχιακή Εργασία

Κατ' επιλογή:
-Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιομηχανική

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Καθοδηγούμενη πρακτική εξάσκηση

Μεταπτυχιακά:
-Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Μουσικός Ρυθμός –Ασκησιακή απόδοση- Κινητική Επανεκπαίδευση
-Αθλητική τεχνική – Νευρομυϊκή λειτουργία
-Κινητικός έλεγχος - Διατάραξη στατικής/δυναμικής ισορροπίας

 Σπουδές
-Βασικό Πτυχίο: ΤΕΦΑΑ 1983-1987 (Ειδικότητα: Ενόργανη Γυμναστική)
-Master: ΤΕΦΑΑ, ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης», 1998-2001 (Ορκομωσία 2002)
-Διδακτορικό: ΤΕΦΑΑ, ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης», 2001-2005.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

1.QUANTITATIVE ULTRASOUND DENSITOMETRY OF THE CALCANEUS IN ACUTE AND CHRONIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT DEFICIENCY. Yiannakopoulos C., Vlastos I., Zekis T., Theotokatos G., Rousanoglou E. Journal of Research and Practiceon the Musculoskeletal System, 2 (4), 118-123, 2018. doi: 10.22540/JRPMS-02-118

2.PERFORMANCE INDICATORS AND COMPETITION RANKING IN WOMEN’S AND MEN’S WORLD HANDBALL CHAMPIONSHIP. Noutsos K., Rousanoglou Ε., M.G. Panagiotis., Boudolos K. Journal of Physical Education and Sport, 18(3), 1761-1766, 2018. doi: 10.7752/jpes.2018.03256

3.EFFECT OF HIGH-HEELED SHOES ON POSTURAL CONTROL IN THE UPRIGHT AND THE LEANING BODY STANCE. EmmanouilA.A., Rousanoglou Ε.Physical Medicine and Rehabilitation Research, 3(5), 1-5, 2018.doi: 10.15761/PMRR.1000184

4.NECK, SHOULDER AND LOW BACK MUSCULOSKELETAL PAIN IN GREEK PHYSICAL EDUCATION UNIVERSITY STUDENTS: A SERIES OF THREE CROSS-SECTIONAL STUDIES. EmmanouilA.A., Rousanoglou Ε.,BoudolosD. Journal of Preventive Medicine and Care, 2(2), 32-42, 2018. https://openaccesspub.org/jpmc/article/804

5.INERTIAL SENSING OF THE MOTION SPEED EFFECT ON THE SIT-TO-WALK ACTIVITY.Kondilopoulos N, Rousanoglou EN, Boudolos KD.Gait & Posture. 61:111-116, 2018.doi: 10.1016/j.gaitpost.2018.01.001

6. ALTERATIONS OF VERTICAL JUMPING MECHANICS AFTER A HALF-MARATHON MOUNTAIN RUNNING RACE. Rousanoglou E.,Noutsos K., Pappas A., Bogdanis G.,Vagenas G., Bayios I., Boudolos K. Journal of Sports Scienceand Medicine,15(2), 277-286, 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4879441/

7.SELF-PACED AND TEMPORALLY CONSTRAINED THROWING PERFORMANCE BY HANDBALL EXPERTS AND NOVICES WITHOUT FOREKNOWLEDGE OF TARGET POSITION. Rousanoglou E., Noutsos K., Bayios I., Boudolos K. Journal of Sports Scienceand Medicine, 14 (1), 41-46, 2015. http://www.jssm.org/researchjssm-14-41.xml.xml

8. PLAYING LEVEL AND PLAYING POSITION DIFFERENCES OF ANTHROPOMETRIC AND PHYSICAL FITNESS CHARACTERISTICS IN ELITE JUNIOR HANDBALL PLAYERS. Rousanoglou E.,Noutsos K, Bayios I. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 54 (5), 611-621, 2014.http://www.minervamedica.it/en/journals/sports-med-physical-fitness/

9. THE ROLE OF PRECEDING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS ON JUMP SHOT ACCURACY IN MALE AND FEMALE BASKETBALL PLAYERS. ArgiriouM., Rousanoglou E.,Boudolos K. and Bolatoglou Th.Journal of Athletic Enhancement, 3 (4), 2-9, 2014.http://scitechnol.com/athletic-enhancement.php

10.ELECTROMYOGRAPHIC ACTIVATION PATTERNS DURING HANDBALL THROWING BY EXPERTS AND NOVICES. RousanoglouE., Noutsos K., Bayios I., Boudolos K. JournalofAthleticEnhancement, 3 (2), 2-8, 2014. doi: 10.4172/2324-9080.1000142