Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Ρουσάνογλου Ελισσάβετ

Ρουσάνογλου Ελισσάβετ

Γνωστικό αντικείμενο
Aθλητική Βιο-μηχανική (ΦΕΚ 550/14-06-2017, τ. Γ΄)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές:
Τρίτη: μετά τις 13:30-να προηγηθεί επικοινωνία με email για την ακριβή ώρα.
Παρασκευή: 11.00-13.00
Για επείγοντα θέματα επικοινωνία στο: erousan@phed.uoa.gr

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Aθλητική Βιο-μηχανική (Συνδιδασκαλία)
-Πτυχιακή Εργασία

Κατ' επιλογή:
-Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιομηχανική

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Καθοδηγούμενη πρακτική εξάσκηση

Μεταπτυχιακά:
-Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Μουσικός Ρυθμός –Ασκησιακή απόδοση- Κινητική Επανεκπαίδευση
-Αθλητική τεχνική – Νευρομυϊκή λειτουργία
-Κινητικός έλεγχος - Διατάραξη στατικής/δυναμικής ισορροπίας

 Σπουδές
-Βασικό Πτυχίο: ΤΕΦΑΑ 1983-1987 (Ειδικότητα: Ενόργανη Γυμναστική)
-Master: ΤΕΦΑΑ, ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης», 1998-2001 (Ορκομωσία 2002)
-Διδακτορικό: ΤΕΦΑΑ, ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης», 2001-2005.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. SELF-PACED AND TEMPORALLY CONSTRAINED THROWING PERFORMANCE BY HANDBALL EXPERTS AND NOVICES WITHOUT FOREKNOWLEDGE OF TARGET POSITION. Rousanoglou E., Noutsos K., Bayios I., Boudolos K. Journal of Sports Science and Μedicine, 14, 41-46, 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25729288
  2. THE ROLE OF PRECEDING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS ON JUMP SHOT ACCURACY IN MALE AND FEMALE BASKETBALL PLAYERS. Argiriou M., Rousanoglou E., Boudolos K., Theodoros Bolatoglou. Journal of Athletic Enhancement, 3 (4), 2-9, 2014. doi: 10.4172/2324-9080.1000157
  3. ELECTROMYOGRAPHIC ACTIVATION PATTERN DURING HANDBALL THROWING BY EXPERTS AND NOVICES. Rousanoglou E., Noutsos K., Bayios I., Boudolos K. Journal of Athletic Enhancement, 3 (2) 2-8,  2014 doi: 10.4172/2324-9080.1000142
  4. SEASONAL CHANGES OF JUMPING PERFORMANCE AND KNEE MUSCLE STRENGTH IN UNDER-19 WOMEN VOLLEYBALL PLAYERS. Rousanoglou E., N., Barzouka K., G, Boudolos K., D. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(4), 1108-17, 2013. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22692122
  5. COMPARISON OF THE TAKE-OFF GROUND REACTION FORCE PATTERNS OF THE POLE VAULT AND THE LONG JUMP, Plessa Ε., Rousanoglou, Ε. Boudolos, Κ. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 50 (4), 416-21, 2010. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21178927
  6. MOMENT-ANGLE RELATIONS IN THE INITIAL TIME OF CONTRACTION. Rousanoglou, E. N., Herzog W., Boudolos, K. D. International Journal of Sports Medicine, 31, 651-655, 2010. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20617488
  7. MUSCULAR STRENGTH AND JUMPING PERFORMANCE RELATIONSHIPS IN YOUNG WOMEN ATHLETES, Rousanoglou, E. N., Georgiadis, G. V. & Boudolos, K.D. Journal of Strength and Conditioning Research, 22 (4), 1-4, 2008. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18545164
  8. FORCE DEPRESSION FOLLOWING MUSCLE SHORTENING IN SUB-MAXIMAL VOLUNTARY CONTRACTIONS OF HUMAN ADDUCTOR POLLICIS. E.N. Rousanoglou, A. Oskouei & W. Herzog, Journal of Biomechanics, 40 (1), 1-8, 2007. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16443230
  9. RHYTHMIC PERFORMANCE DURING A WHOLE BODY MOVEMENT: DYNAMIC ANALYSIS OF FORCE-TIME CURVES. Rousanoglou, E. N. & Boudolos, K. D. Human Movement Science, 25 (3), 393-408, 2006. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16563538
  10. GROUND REACTION FORCES AND HEART RATE PROFILE OF AEROBIC DANCE INSTRUCTORS DURING A LOW AND HIGH IMPACT EXERCISE PROGRAMME. E.N. Rousanoglou & K.D. Boudolos, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 45 (2), 162-173, 2005. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16355076