Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Σκορδίλης Εμμανουήλ

Σκορδίλης Μανώλης

Γνωστικό αντικείμενο
Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή (ΦΕΚ: 1357, τ.Γ’, 10-10-2014)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Πέμπτη 16.00-18.00
Παρασκευή 14.00-16.00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή:
-Ένταξη μαθητών με αναπηρία στη Φυσική Αγωγή
 
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Μετρήσεις και Αξιολόγηση στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή
-Προσαρμοσμένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή
-Κινητικές Αναπηρίες - Αισθητηριακές Διαταραχές – Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ (Συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά:
-Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα
-Πειραματική Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα
-Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας
-Καθοδηγούμενη Μελέτη Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας
-Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας
(Συνδιδασκαλία: Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη & Αν. Καθηγητής Ε. Σκορδίλης)
-Διδακτορικό Σεμινάριο Ειδίκευσης
-Διδακτορικά Ειδικά Θέματα Ειδίκευσης
-Καθοδηγούμενη Έρευνα Ειδίκευσης

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Φυσική Δραστηριότητα σε ‘Ειδικούς’ Πληθυσμούς
-Κινητική Αξιολόγηση
-Ψυχομετρικά Χαρακτηριστικά, Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

 Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, 1992
-M.Sc. Springfield College, Springfield, MA, ΗΠΑ (1995)
-Ph.D, Springfield College, Springfield, MA, ΗΠΑ (1998).

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Myrianthefs, P., Gavala, A., Skordilis, E., Grammatopoulou, E., Fildisis, G., & Baltopoulos, G. (2010). Spirometric reference values from a sample of an urban Greek population. Respiratory Therapy, 5(5), 36-41.
  2. Theodorou, A., & Skordilis E. (2010). Consequences of the European Team Championships' new rules on Pole Vault. International Journal of Performance Analysis in Sport, 10(2), 121-130.
  3. Karakasidou, P., Skordilis, E. K., Donta, I., & Lyritis, G. P. (2011). Postural profiles and falls of osteoporotic women. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 25, 1-12.
  4. Theodorou, A., & Skordilis, E. (2012). Evaluating the approach run of Class F11 visually impaired athletes in triple jump and long jumps. Perceptual and Motor Skills, 114, 1-15.
  5. Chrysagis, N., Skordilis, E. K., Stavrou, N., Grammatopoulou, E., & Koutsouki, D. (2012). The effect of treadmill training on gross motor function and walking speed in ambulatory adolescents with cerebral palsy: a randomized controlled trial. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 91, 747-760.
  6. Chrysagis, N., Skordilis, E. K., Tsiganos, G., & Koutsouki, D. (2013). Validity evidence of the lateral step up (LSU) test for adolescents with spastic cerebral palsy. Disability & Rehabilitation, 35(11), 875-880.
  7. Theodorou, A., Paradisis, G., Panoutsakopoulos, V., Smpokos, E., Skordilis, E. K., & Cooke, C. B. (2013). Performance indices selection for assessing anaerobic power during a 30 second vertical jump test. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 53, 596-603.
  8. Kourkounasiou, M., & Skordilis, E. K. (2014). Validity and reliability evidence of the TOCA-C in a sample of Greek students. Psychological Reports: Measures and Statistics, 115(3), 1-18.
  9. Karamitsa, A., & Skordilis, E. K. (2015). Internet addiction of Greek adolescent high school students: Validity evidence and relationship to depressive symptoms and physical activity. Journal of Addictive Behaviors, Therapy & Rehabilitation, 4(4), 1-9.
  10. Techlikidou, E., Michalopoulou, M., Kourtessis, T., Skordilis, E., Orfanidou, N., & Bourlouka, K. (2015). Step counts of children with intellectual disability. Inquiries in Sport and Physical Education, 13(1), 76-90.

 

 Πλήρες βιογραφικό