Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Σμυρνιώτου Αθανασία

Σμυρνιώτου Αθανασία

Γνωστικό αντικείμενο
 Κλασικός Αθλητισμός - Αθλητικοί Δρόμοι (ΦΕΚ: 533/10-4-2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη 13:00-14:00

 Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Δρόμων 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Προπονητική Εξάσκηση Αθλητικών Δρόμων

Μεταπτυχιακά μαθήματα – ΠΜΣ Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός
-Καθοδηγούμενη Μελέτη Κλασικού Αθλητισμού

Διδακτορικά μαθήματα - ΠΜΣ Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός
-Διδακτορικό- Σεμινάριο Ειδίκευσης
-Διδακτορικό- Ειδικά Θέματα Ειδίκευσης
-Διδακτορικό- Καθοδηγούμενη Έρευνα Ειδίκευσης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Προπονητικές προσαρμογές στα αγωνίσματα του Κλασικού Αθλητισμού
-Κινητική μάθηση & συμπεριφορά / εκμάθηση τεχνικής στα αγωνίσματα του Κλασικού Αθλητισμού
-Ειδικά θέματα γυναικείου αθλητισμού

Σπουδές
-Πτυχίο  ΕΑΣΑ-ΤΕΦΑΑ , 1981
-ΜΑ in Sports Science, 1982, WMU,USA
-Διδακτορικό διπλωμα, 1996, ΕΚΠΑ

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1.  Smirniotou, A., Katsikas, C., Salakos, N. and Kreatsas,G. (2006). The effect of menstrual cycle phases on anaerobic power performance. International Journal of Fitness, 2 (2), 17-25.
  2. Zacharogiannis, E., Smirniotou, A., Tziortzis, S., & Paradisis, G. (2007). The relationships of selected physiological characteristics with performance on the historic Athens Marathon course. New Studies in Athletics,22 (1),39–48.
  3. Smirniotou, A., Katsikas, C., Paradisis, G., Argeitaki, P., Zacharogiannis, E., & Tziortzis, S. (2008). Strength – power parameters as predictors of sprinting performance. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 48, 447 - 454.
  4. Martinopoulou, K., Argeitaki, P., Paradisis, G., Katsikas, C., & Smirniotou, A. (2011). The effects of resisted training using parachute on sprint performance. Biology of Exercise, 7(1), 7-23.
  5. Panteli, F., Tsolakis, C., Efthimiou, D., & Smirniotou, A. (2013). Acquisition of the long jump skill, using different learning techniques. The Sport Psychologist, 27, 40-52.
  6. Panteli, F., Theodorou, A., Pilianidis, Th., & Smirniotou, A. (2013). Locomotor control in the long jump approach run in young novice athletes. Journal of Sports Sciences, ……
  7. Paradisis, G., Theodorou, A., Pappas, P., Zacharogiannis, E., Skordilis, E., & Smirniotou, A. (2014). Effects of static and dynamic stretching on sprint and jump performance in boys and girls. Journal of Strength and Conditioning Research 28,1,154-160.
  8. Paradisis, G., Zacharogiannis, E., Mandila, D., Smirniotou, A., Argeitaki, P., Cooke,C. (2014). Multi-stage 20m Shuttle run Fitness test, Maximal Oxygen Uptake. Journal of Human Kinetics, 41,81-87.
  9. Ntallas, Smirniotou, Di Canio, Tsopani, Tsolakis  (2014). The acute effect of different stretching methods on flexibility and jumping performance in competitive artistic gymnasts .Journal of Sports Medicine and Physical Fitness , 54(6):683-90 .