Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Σταύρου Νεκτάριος

Σταύρου Νεκτάριος

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητική Ψυχολογία – Κινητική Συμπεριφορά (ΦΕΚ 203/8-3-2016)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη 12:00 – 14:00
Τετάρτη 11:00 – 13:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Αθλητική Ψυχολογία (συνδιδασκαλία)
-Κινητική Συμπεριφορά (συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή:
-Άσκηση και Ψυχική Υγεία (συνδιδασκαλία)

 
Μεταπτυχιακά:
-Αθλητική Ψυχολογία (συνδιδασκαλία)
-Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία (συνδιδασκαλία)
-Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας (συνδιδασκαλία)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Ψυχολογική και ψυχοκινητική αξιολόγηση νεαρών και ενήλικων αθλητών/ασκουμένων
-Θετικά συναισθήματα και αθλητική απόδοση
-Συναισθηματικές αντιδράσεις αθλητών σε διαφορετικές προπονητικές/αγωνιστικές συνθήκες
 

Σπουδές
-Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού: ΤΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ, 1989
-Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας: ΦΠΨ – ΕΚΠΑ, 2004
-Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού: ΤΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ, 2001
-Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού: ΤΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ – ΙΚΥ, 2003

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Keramidas, M.E., Stavrou, N.A.M., Kounalakis, S.N., Eiken, O., & Mekjavic, I.B. (2016). Severe hypoxia during incremental exercise to exhaustion provokes negative post-exercise affects. Physiology and Behavior, (in press).
  2. Theodoropoulou, E., Stavrou, N.A.M., & Karteroliotis, K. (2016). Neighbourhood environment, physical activity, and quality of life in adults: Intermediary effects of personal and psychosocial factors. Journal of Sport and Health Science, (in press).
  3. Koehn, S., Stavrou, N.A.M., Young, J., & Morris, T. (2015). The applied model of imagery use: Examination of moderation and mediation effects. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, (in press), doi: 10.1111/ sms.12525.
  4. Stavrou, N.A.M., McDonnell, A.C., Eiken, O., & Mekjavic, I.B. (2015). Psychological strain: Examining the effect of hypoxic bedrest and confinement. Physiology & Behaviour, 139, 497-504.
  5. Stavrou, N.A.M., Psychountaki, M., Georgiadis, E., Karteroliotis, K., & Zervas, Y. (2015). Flow theory – Goal orientation theory: Positive experience is related to athlete’s goal orientation. Frontiers in Psychology, doi: 10.3389/psyg.2015.01499.
  6. Chrysagis, N., Skordilis, E.K., Stavrou, N.A., Grammatopoulou, E., Koutsouki, D. (2012). The effect of treadmill training on gross motor function and walking speed in ambulatory adolescents with cerebral palsy: A randomized control trial. American Journal of Physical Medicine Rehabilitation, 91, 747-760.
  7. Grammatopoulou, E., Stavrou, N.A., Myrianthefs, P., Karteroliotis, K., Baltopoulos, G., Behrakis, P., & Koutsouki, D. (2010). Validity and reliability evidence of the Asthma Control Test – ACT in Greece. Journal of Asthma, 48(1), 57-64.
  8. Stavrou, N.A., Jackson, S.A., Zervas, Y., & Karteroliotis, K. (2007). Flow experience and athletes’ performance with reference to the orthogonal model of flow. The Sport Psychologist, 21, 438 – 457.
  9. Stavrou, N.A., Psychountaki, M., & Zervas, Y. (2006). Intensity and direction dimensions of competitive state anxiety: A time-to-event measure. Perceptual and Motor Skills, 103, 91-98.
  10. Georgiadis, M., Biddle, S.J., & Stavrou, N.A. (2005). Motivation for weight loss diets: A clustering, longitudinal field study using self-esteem and self-determination theory perspectives. Health Education Journal, 65(1), 53-72.