Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Τουμπέκης Ανάργυρος

Τουμπέκης Ανάργυρος

Γνωστικό αντικείμενο
Κολύμβηση (ΦΕΚ:1632/19-9-2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τετάρτη & Πέμπτη:  10:00-12:00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
(μαθήματα της ειδικότητας «Κολύμβηση»): 
-Ειδικά Θέματα Κολύμβησης
-Τεχνική Ανάλυση Κολύμβησης
-Προπονητική Κολύμβησης
-Προπονητική Εξάσκηση στην Κολύμβηση

Μεταπτυχιακά:
-Θεωρία και μεθοδολογία της Προπόνησης

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Ενεργειακή Συμμετοχή και Φυσιολογικές Ανταποκρίσεις στην Άσκηση και τον Αθλητισμό
-Αερόβια και Αναερόβια Ικανότητα Αθλουμένων και Αθλητών
-Κόπωση και Αποκατάσταση στον Αθλητισμό

 Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1984
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αθλητική Επιστήμη, Loughborough University, UK, 1996
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: ΤΕΦΑΑ- ΔΠΘ, 2003

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Botonis, P., Toubekis, A., Terzis, G., Geladas, N., Platanou, T. (2015). Performance decrement and skill deterioration during a water polo game are linked with the conditioning level of the athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, (in press).
  2. Botonis, P., Toubekis, A., Platanou, T. (2015).Concurrent strength and interval endurance training in elite water-polo players. Journal of Strength and Conditioning Research, (in press).
  3. Botonis, P., Toubekis, A., Platanou, T. (2015). Physiological responses of Water-polo players under different tactical strategies. Journal of Sports Science and Medicine, 14, 84-90
  4. Peyrebrune M., Toubekis A., Lakomy H., Nevill, M. (2014). Estimating the energy contribution during single and repeated sprint swimming. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 24(2), 369-376.
  5. Toubekis, A. & Tokmakidis, S. (2013). Metabolic responses at various intensities relative to critical swimming velocity. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(6), 1731-1741.
  6. Toubekis, A., Vasilaki, A., Douda, H., Gourgoulis, V., Tokmakidis, S. (2011). Physiological responses during interval training at relative to critical velocity intensity in young swimmers. Journal of Science and Medicine in Sport, 14(4), 363-368.
  7. Toubekis, A., Tsami, A., Smilios, I., Douda, H., Tokmakidis, SP. (2011). Training induced changes on blood lactate profile and critical velocity in young swimmers.Journal of Strength and Conditioning Research, 25(6), 1563-1570.
  8. Toubekis, A., Tsolaki, A., Smilios, I., Douda, H., Kourtesis, T., Tokmakidis, S. (2008). Swimming performance after passive and active recovery of various durations. International Journal of Sports Physiology and Performance, 3(3), 375-386.
  9. Toubekis, A., Tsami, A., Tokmakidis, S. (2006). Critical velocity and lactate threshold in young swimmers. International Journal of Sports Medicine, 27, 117-123.
  10. Toubekis, A., Douda, H., Tokmakidis, S. (2005). Influence of different rest intervals during active or passive recovery on repeated sprint swimming performance. European Journal of Applied Physiology, 93, 694-700.