Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Τσίγκανος Γεώργιος

Τσίγκανος Γεώργιος

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητική Φυσικοθεραπεία (ΦΕΚ: 203/1-9-2004)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη 8-12 και Παρασκευή 8-14

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gtsiganos@phed.uoa.gr ή στο τηλ. 693 64 34 217

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Αθλητική Φυσικοθεραπεία

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Πρόληψη Τραυματισμών των Ασκουμένων
-Νευρομυϊκές Διευκολύνσεις
-Λειτουργική Απόκατάσταση Κινητικών Αναπηριών