Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Τσολάκης Χαρίλαος

Τσολάκης Χαρίλαος

Γνωστικό αντικείμενο
Ξιφασκία (ΦΕΚ) 533/10-4-2019

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 10.00-11.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης (Συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή:
-Διδακτική και Προπονητική Ξιφασκίας

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Τεχνική ανάλυση Ξιφασκίας
-Προπονητική Ξιφασκίας
-Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξιφασκίας 
-Προπονητική εξάσκηση Ξιφασκίας
-Αξιολόγηση Απόδοσης στα Μαχητικά και Δυναμικά Αθλήματα

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Απόδοση στην ξιφασκία
-Νευρομυικές προσαρμογές
-Προσαρμογές στην παιδική και εφηβική ηλικία

Σπουδές
-Πτυχίο ΤΕΦΑΑ 1985
-Διδακτορική διατριβή 1996
-Μεταδιδακτορική μελέτη 2001

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1.  Journal of Strength and Conditioning Research. Growth and anabolic hormones, leptin and neuromuscular performance in moderately trained prepubescent athletes and untrained boys. Charilaos Tsolakis, George Vagenas  and Athanasios Dessypris  17, 40-46, 2003
  2. Hormones. The influence of exercise on growth hormone and testosterone in prepubertal and early pubertal boys. Tsolakis C, Xekouki P, Kaloupsis S, Karas D, Messinis D, Vagenas G, Dessypris A. 2 (2) 103-112, 2003
  3. Journal of Strength and Conditioning Research. Strength adaptations and hormonal responses to resistance training and detraining in preadolescent males. Tsolakis Ch, Messinins D and Dessipris A (18 (3):625-629, 2004).
  4. Journal of Strength and Conditioning Research. Influence of a 12-month conditioning program on physical growth, serum hormones and neuromuscular performance of peripubertal male fencers. Tsolakis Ch, BogdanisG, Vagenas G and Dessypris A. (20 (4): 908-914, 2006).
  5. Journal of Sports Science and Medicine. Influence of type on muscle contraction and gender on postactivation potentiation of upper and lower explosive performance in elite fencers. Tsolakis Ch, Bogdanis G, Nikolaou A, and Zacharogiannis E. 10 (3): 577-583,  (2011)
  6. Journal of Sports Science and Medicine. Acute effects of two different warm-up protocols on flexibility and lower limb explosive performance in male and female high level athletes. Tsolakis Ch and Bogdanis G. 11: 669-675 (2012)
  7. Journal of Sports Science and Medicine. Effects of baseline levels of flexibility and vertical jump ability on performance following different volumes of static stretching and potentiating exercises in elite gymnasts Donti, Tsolakis, & Bogdanis, 13, 105-113 (2014)
  8. Journal of Strength and Conditioning Research. Effects of Muscle Action Type with Equal impulse of Conditioning Activity on Post Activation Potentiation  Bogdanis, Tsoukos, Tsolakis, Terzis, Veligkekas  28 (9) 2521-2528 (2014)
  9. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness The acute effect of different stretching methods on flexibility and jumping performance in competitive artistic gymnasts Ntallas, Smirniotou, Di Canio, Tsopani, Tsolakis 54(6):683-90 (2014)
  10. Sport Biomechanics. Reliabilities of leg and vertical stiffness during treadmill running. Panagiotis Pappas, Giorgos Paradisis, Charilaos Tsolakis, Athanasia Smirniotou & Jean-Benoit Morin 13:4, 391-399, (2014)