Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Χαιροπούλου Λιλέτα

Χαιροπούλου Λιλέτα

Γνωστικό αντικείμενο
Υγρός Στίβος- Συγχρονισμένη Κολύμβηση (ΦΕΚ: 200/21-8-2003)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Πέμπτη 10.00-12.00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή:
-Διδακτική και Προπονητική Συγχρονισμένης Κολύμβησης

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Τεχνική Ανάλυση Συγχρονισμένης Κολύμβησης
-Προπονητική Συγχρονισμένης Κολύμβησης
-Μεθοδολογία Διδασκαλίας Συγχρονισμένης Κολύμβησης
-Ειδικά Θέματα Συγχρονισμένης Κολύμβησης
-Προπονητική Εξάσκηση Συγχρονισμένης Κολύμβησης