Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Ζαχαρογιαννης Ηλίας

Ζαχαρόγιαννης Ηλίας

Γνωστικό αντικείμενο
Κλασικός Αθλητισμός ‘Αθλητικοί Δρόμοι’ (ΦΕΚ 533/10-4-2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη, 11:00-13:00
Πέμπτη, 11:00-13:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Δρόμων (Συνδιδασκαλία)
-Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης (Συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Προπονητική Αθλ. Δρόμων 
-Αξιολόγηση απόδοσης στον Κλασικό Αθλητισμό

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Ρυθμός μεταβολισμού μυϊκού γλυκογόνου σε υπομέγιστες ταχύτητες τρεξίματος
-Επίδραση διαλειμματικής προπόνησης υψηλής έντασης στην απόδοσης την αντοχή
-Συνεισφορά επιλεγμένων φυσιολογικών παραμέτρων στην απόδοσης την αντοχή

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1982
-Master of Science, St Andrews University, Scotland 1991
-Διδακτορικό Δίπλωμα στην Φυσιολογία της Άσκησης: ΤΕΦΑΑ- Αθηνών, 2003

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Variability of performance during a 60-min running race. Chryssanthopoulos, Ziaras, Zacharogiannis, Travlos, Paradisis, Lambropoulos, Charilaos Tsolakis, Fotios Zeglis & Maridaki. Journal of Sports Sciences, 33, 19, 2015 pp 2051-2060.
  2.  Pacing at vVO2 Peak: Metabolic and Performance Profile. Elias Zacharogiannis, Giorgos Paradisis, Theofilos Pilianidis, Charis Tsolakis, Athanasia Smirniotou. Journal of Exercise Physiology online. 18, 2, 2015, pp 17-31.
  3.  Paradisis, G., Pappas, P., Theodorou, A.,  Zacharogiannis, E., Skordilis, E.; Smirniotou, A. Effects of Static and Dynamic Stretching on Sprint and Jump Performance in Boys and Girls. Journal of Strength & Conditioning Research 28, 1, 2014, pp 154-160.
  4.  Pilianidis T., Mantzouranis N., Siachos N., Smirniotou A., Zacharogiannis E., and Kellis S. Evaluation of preadolescent athletes’ running performance in a middle distance running event. Trends in Sport Sciences 1, 20,2013,  pp 66-71.
  5.  G Dallas, E. Zacharogiannis and G Paradisis Physiological profile of elite Greek gymnasts, Journal of Physical Education and Sport, 13, 1, 5, 2013 pp.27 – 32.
  6.  S. Psycharakis, G. Paradisis, E. Zacharogiannis. Assessment of accuracy, reliability and force measurement errors for a tethered swimming apparatus. International Journal of Performance Analysis in Sport, 11, 2011, 410-416.
  7.  Douvis, A., Tsigganos, G., Smirniotou, A., Zacharogiannis, E. and Charilaos Tsolakis Stretching has no effect on flexibility and specific kinetic patterns of fencing performance. International Journal of Fitness, 7, 2011, 13-20
  8.  C. Tsolakis, G. Bogdanis, A. Nikolaou and E. Zacharogiannis. Influence of type of muscle contraction of upper and lower limb explosive performance in elite fencers. Journal of Sports Science and Medicine 10, 2011, 577-583
  9.  G. Tsolakis, A Douvis, G. Tsigganos E. Zacharogiannis and A Smirniotou. Acute effects of stretching on flexibility, power and sport specific performance in fencers. Journal of Human Kinetics, 26, 2010, 105-114
  10.  E. Karatzanos, G. Paradisis, E. Zacharogiannis, S. Tziortzis and S. Nanas. Assessment of ventilatory threshold using near infrared spectroscopy on the gastrocnemius muscle during treadmill running. International Journal of Industrial Ergonomics. 40, 2, 2010, 206-211